"Lentex" Spółka Akcyjna,42-700 LUBLINIEC, ul.Powstańców Śląskich 54, POLSKA

tel: +48 (034) 3515 600 e-mail:

fax: +48 (034) 3515 601 http: www.lentex.com.pl

Rejestr KRS: nr 0000077520 Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Regon: 150122050 NIP: 5750007888

Kapitał zakładowy: 22.257.696,65 zł w całości wpłacony

Zarząd: Wojciech Hoffmann, Radosław Muzioł, Barbara Trenda

Nasze marki: