Syrius
Deklaracja właściwości użytkowych Syrius NR_SY02_DA_14
Pobierz
Atest higieniczny nr 229 332 253 2013
Pobierz
Badanie typu
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1_2010
Pobierz
Raport z badań napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815_2001
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081_2001- Syrius
Pobierz
Badania laboratoryjne tłumiena dźwięków uderzeniowych wg PN-EN ISO 10140-3_2011
Pobierz
Specyfikacja S-AB_G_01_13
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko
Bonus
Deklaracja właśności użytkowych Bonus Nr_B01_DA_14
Pobierz
Atest higieniczny nr 235 322 252 2016
Pobierz
Badania typu – 21123433 001
Pobierz
Poświadczenie zgodności wykonanych badań
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1_2010 – bonus
Pobierz
Raport z badań napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815_2001-Bonus
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081_2001- Bonus
Pobierz
Specyfikacja S-AB_G_01_13
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko
Alternative
Deklaracja własności użytkowych Alternative Nr A_01_DA_15
Pobierz
Atest higieniczny nr 22 322 23 2015
Pobierz
Badania typu – Alternative
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1_2010
Pobierz
Raport z badań napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815_2001
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081_2001- Alternative
Pobierz
Specyfikacja S-AB_G_01_13
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko
Delta
Deklaracja właściowści użytkowych Delta Nr_D01_DA_14
Pobierz
Atest higieniczny 318 322 338 2014
Pobierz
Badanie typu
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1_2007
Pobierz
Raport z badań napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815_2001- Delta
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081_2001-Delta
Pobierz
Badania zmniejszenia poziomu uderzeniowego wg PN-EN ISO 140-8_ 1999
Pobierz
Biostabilność wykładziny wg ISO 846B, ISO 846C – DELTA
Pobierz
Specyfikacja S-AB_G_01_13
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko
Flexar
Deklaracja własności użytkowych Flexar NR_F02_DA_14
Pobierz
Atest higieniczny nr 38 322 42 2013
Pobierz
Badanie typu 1- Flexar
Pobierz
Badanie typu 2- Flexar
Pobierz
Badanie typu 3- Flexar
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1;2007 – flexar
Pobierz
Raport z badań wyznaczania napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815;2001_flexar
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081;2001_flexar
Pobierz
Raport z badań zmniejszonego poziomu uderzeniowego wg PN-EN ISO 140-8;1999_flexar
Pobierz
Biostabilność wykładziny wg ISO 846B, ISO 846C – FLEXAR
Pobierz
Raport z badań lotnych związków organicznych VOC – Flexar
Pobierz
Specyfikacja S-AB_G_01_13
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko
Jupiter
Deklaracja własności użytkowych Alternative Nr A_01_DA_15
Pobierz
Atest higieniczny nr 22 322 23 2015
Pobierz
Badania typu
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1_2010
Pobierz
Raport z badań napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815_2001
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081_2001- Alternative
Pobierz
Specyfikacja S-AB_G_01_13
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko
Lupus, Pavo, Bravo
Deklaracja własności użytkowych Lupus NR_L03_DA_15
Pobierz
Deklaracja własności użytkowych Pavo NR_P01_DA_16
Pobierz
Deklaracja własności użytkowych Bravo NR_BR01_DA_16
Pobierz
Atest higieniczny nr 218 322 227 2015
Pobierz
Badanie typu
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1_2010
Pobierz
Raport z badań napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815_2001-Lupus, Pavo, Bravo
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081_2001- Lupus, Pavo, Bravo
Pobierz
Badanie akustyki wg PN-EN ISO 10140-3_2011
Pobierz
Raport z badań lotnych związków organicznych VOC – Lupus, Pavo, Bravo
Pobierz
Specyfikacja S-AB_G_01_13
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko
Maxima
Deklaracja własności użytkowych Maxima Nr_M01_DA_14
Pobierz
Atest higieniczny nr 36 322 40 2013
Pobierz
Badania typu – 21123433 001
Pobierz
Poświadczenie zgodności wykonanych badań
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1_2010
Pobierz
Raport z badań napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815_2001- Maxima
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081_2001- Maxima
Pobierz
Pomiar zmniejszenia poziomu uderzeniowego wg PN-EN ISO 10140-3_2011
Pobierz
Specyfikacja S-AB_G_01_13
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko
Maxima Eko
Deklaracja własności użytkowej Maxima Eko NR_ME01_DA_14
Pobierz
Atest higieniczny nr 37 322 41 2013
Pobierz
Badanie typu
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1_2007
Pobierz
Raport z badań napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815_2001- Maxima Eko
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081_2001- Maxima Eko
Pobierz
Badanie akustyki DIN EN ISO 140-8
Pobierz
Specyfikacja S-AB_G_01_13
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko
Orion
Deklaracja własności użytkowych Orion NR_O02_DA_14
Pobierz
Atest higieniczny nr 38 322 42 2013
Pobierz
Badanie typu
Pobierz
Poświadczenie zgodności wykonanych badań
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1_2007
Pobierz
Raport z badań napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815_2001-Orion
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081_2001- Orion
Pobierz
Badanie akustyki wg DIN EN ISO 140-8
Pobierz
Specyfikacja S-AB_G_01_13
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko
Orion Chips
Deklaracja własności użytkowych Orin Chips NR_OC02_DA_14
Pobierz
Atest higieniczny nr 38 322 42 2013
Pobierz
Badanie typu
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1_2007 – orion chips
Pobierz
Raport z badań napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815_2001 – orion chips
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081_2001- Orion Chips
Pobierz
Badanie akustyki wg DIN EN ISO 140-8
Pobierz
Specyfikacja S-AB_G_01_13
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko
Sigma
Deklaracja własności użytkowych Sigma NR_S01_DA_14
Pobierz
Atest higieniczny 319 322 339 2014
Pobierz
Badanie typu
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1_2007 – sigma
Pobierz
Raport z badań napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815_2001- sigma
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081_2001-Sigma
Pobierz
Badania zmniejszenia poziomu uderzeniowego wg PN-EN ISO 140-8_ 1999
Pobierz
Specyfikacja S-AB_G_01_13
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko
Walor Plus
Deklaracja własności użytkowych Walor Plus NR_W01_DA_14
Pobierz
Atest higieniczny nr 108 322 125 2012
Pobierz
Badania typu – 21123433 001
Pobierz
Poświadczenie zgodności wykonanych badań
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1_2007 – walor plus
Pobierz
Raport z badań napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815_2001- Walor Plus
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081_2001- Walor Plus
Pobierz
Specyfikacja S-AB_G_01_13
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko