Syrius
Deklaracja właściwości użytkowych Syrius Nr SY02/DA/14
Pobierz
Atest higieniczny nr 365 322 370 2018
Pobierz
Badanie typu
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010
Pobierz
Raport z badań napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815:2001
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081:2001 – Syrius
Pobierz
Badania laboratoryjne tłumiena dźwięków uderzeniowych wg PN-EN ISO 10140-3:2011
Pobierz
Specyfikacja S-AAB/G/01/17
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko
Bonus
Deklaracja właśności użytkowych Bonus Nr B01/DA/14
Pobierz
Atest higieniczny nr 235 322 252 2016
Pobierz
Badania typu – 21123433 001
Pobierz
Poświadczenie zgodności wykonanych badań
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010 – bonus
Pobierz
Raport z badań napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815:2001 – Bonus
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081:2001 – Bonus
Pobierz
Specyfikacja S-AAB/G/01/17
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko
Alternative
Deklaracja własności użytkowych Alternative Nr A01/DA/15
Pobierz
Atest higieniczny nr 22 322 23 2015
Pobierz
Badania typu – Alternative
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010
Pobierz
Raport z badań napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815:2001
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081:2001 – Alternative
Pobierz
Specyfikacja S-AAB/G/01/17
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko
Delta
Deklaracja właściowści użytkowych Delta Nr D01/DA/14
Pobierz
Atest higieniczny 318 322 338 2014
Pobierz
Badanie typu
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1:2007
Pobierz
Raport z badań napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815:2001 – Delta
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081:2001 – Delta
Pobierz
Badania zmniejszenia poziomu uderzeniowego wg PN-EN ISO 140-8:1999
Pobierz
Biostabilność wykładziny wg ISO 846B, ISO 846C – DELTA
Pobierz
Specyfikacja S-AAB/G/01/17
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko
Flexar
Deklaracja własności użytkowych Flexar Nr F02/DA/14
Pobierz
Atest higieniczny nr 79 322 80 2018
Pobierz
Badanie typu 1 – Flexar
Pobierz
Badanie typu 2 – Flexar
Pobierz
Badanie typu 3 – Flexar
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1:2007 – flexar
Pobierz
Raport z badań wyznaczania napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815:2001 – flexar
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081:2001 – flexar
Pobierz
Raport z badań zmniejszonego poziomu uderzeniowego wg PN-EN ISO 140-8:1999_flexar
Pobierz
Biostabilność wykładziny wg ISO 846B, ISO 846C – FLEXAR
Pobierz
Raport z badań lotnych związków organicznych VOC – Flexar
Pobierz
Specyfikacja S-AAB/G/01/17
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko
Jupiter
Deklaracja własności użytkowych Alternative Nr A01/DA/15
Pobierz
Atest higieniczny nr 22 322 23 2015
Pobierz
Badania typu
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010
Pobierz
Raport z badań napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815:2001
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081:2001 – Alternative
Pobierz
Specyfikacja S-AAB/G/01/17
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko
Lupus, Pavo, Bravo
Deklaracja własności użytkowych Lupus Nr L03/DA/15
Pobierz
Deklaracja własności użytkowych Pavo Nr P01/DA/16
Pobierz
Deklaracja własności użytkowych Bravo Nr BR01/DA/16
Pobierz
Atest higieniczny nr 218 322 227 2015
Pobierz
Badanie typu
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010
Pobierz
Raport z badań napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815:2001 – Lupus, Pavo, Bravo
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081:2001 – Lupus, Pavo, Bravo
Pobierz
Badanie akustyki wg PN-EN ISO 10140-3:2011
Pobierz
Raport z badań lotnych związków organicznych VOC – Lupus, Pavo, Bravo
Pobierz
Specyfikacja S-AAB/G/01/17
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko
Maxima
Deklaracja własności użytkowych Maxima Nr M01/DA/14
Pobierz
Atest higieniczny nr 79 322 80 2018
Pobierz
Badania typu – 21123433 001
Pobierz
Poświadczenie zgodności wykonanych badań
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010
Pobierz
Raport z badań napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815:2001 – Maxima
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081:2001 – Maxima
Pobierz
Pomiar zmniejszenia poziomu uderzeniowego wg PN-EN ISO 10140-3:2011
Pobierz
Specyfikacja S-AAB/G/01/17
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko
Maxima Eko
Deklaracja własności użytkowej Maxima Eko Nr ME01/DA/14
Pobierz
Atest higieniczny nr 79 322 80 2018
Pobierz
Badanie typu
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1:2007
Pobierz
Raport z badań napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815:2001 – Maxima Eko
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081:2001 – Maxima Eko
Pobierz
Badanie akustyki DIN EN ISO 140-8
Pobierz
Specyfikacja S-AAB/G/01/17
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko
Orion
Deklaracja własności użytkowych Orion Nr O02/DA/14
Pobierz
Atest higieniczny nr 79 322 80 2018
Pobierz
Badanie typu
Pobierz
Poświadczenie zgodności wykonanych badań
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1:2007
Pobierz
Raport z badań napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815:2001 – Orion
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081:2001 – Orion
Pobierz
Badanie akustyki wg DIN EN ISO 140-8
Pobierz
Specyfikacja S-AAB/G/01/17
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko
Orion Chips
Deklaracja własności użytkowych Orin Chips Nr OC02/DA/14
Pobierz
Atest higieniczny nr 79 322 80 2018
Pobierz
Badanie typu
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1:2007 – orion chips
Pobierz
Raport z badań napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815:2001 – orion chips
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081:2001 – Orion Chips
Pobierz
Badanie akustyki wg DIN EN ISO 140-8
Pobierz
Specyfikacja S-AAB/G/01/17
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko
Sigma
Deklaracja własności użytkowych Sigma Nr S01/DA/14
Pobierz
Atest higieniczny 319 322 339 2014
Pobierz
Badanie typu
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1:2007 – sigma
Pobierz
Raport z badań napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815:2001 – sigma
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081:2001 – Sigma
Pobierz
Badania zmniejszenia poziomu uderzeniowego wg PN-EN ISO 140-8:1999
Pobierz
Specyfikacja S-AAB/G/01/17
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko
Walor Plus
Deklaracja własności użytkowych Walor Plus Nr W01/DA/14
Pobierz
Atest higieniczny nr 295 322 301 2017
Pobierz
Badania typu – 21123433 001
Pobierz
Poświadczenie zgodności wykonanych badań
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1:2007 – walor plus
Pobierz
Raport z badań napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815:2001 – Walor Plus
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081:2001 – Walor Plus
Pobierz
Specyfikacja S-AAB/G/01/17
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko
Escobar
Deklaracja właściwości użytkowych Escobar Nr ENS01/DAA/2018
Pobierz
Atest higieniczny nr 506 322 519 2017
Pobierz
Badanie typu – ESCOBAR
Pobierz
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010 – ESCOBAR
Pobierz
Raport z badań napięcia elektrostatycznego wg PN-EN 1815:2001 – ESCOBAR
Pobierz
Raport z badań wyznaczania rezystancji elektrycznej wg PN-EN 1081:2001 – ESCOBAR
Pobierz
Badanie akustyki wg PN-EN ISO 10140-3:2011 – E SCOBAR
Pobierz
Raport z badań lotnych związków organicznych VOC – ESCOBAR
Pobierz
Specyfikacja S-AAB/G/01/17
Pobierz
Więcej
Pobierz wszystko