Produkcja

Dobra organizacja pracy, wykwalifikowany zespół i wieloletnie doświadczenie pozwalają nam na utrzymanie wysokiej jakości produkcji. Dodatkowo nowoczesne technologie, które wykorzystujemy w naszych laboratoriach zwiększają nasze możliwości wyrobniczych. Te wszystkie elementy czynią Lentex czołowym producentem elastycznych wykładzin mieszkaniowych i obiektowych z PVC oraz wiodącym na rynku polskim wytwórcą włóknin

Lentex jest producentem składających się z kilku wyraźnych warstw wykładzin heterogenicznych. W trosce o wysoką jakość produkcji wyrób wykładziny zaczyna się jej od rdzenia, którym jest welon szklany. Na początku produkcji przygotowywane są odpowiednie pasty powstające z PCV, jego rozpuszczalników i dodatków, poprawiających właściwości produktu. Przygotowana pasta dostarczana jest na ciąg produkcyjny, gdzie za pomocą pomp podaje się ją na welon. Odpowiednio ustawiony nóż raklowy zapewnia wymaganą grubość dla każdej naniesionej pasty, tak aby finalny produkt posiadał odpowiednie parametry.

Doświadczenie

Lentex SA to producent elastycznych wykładzin podłogowych z PVC przeznaczonych do mieszkań jak i obiektów użyteczności publicznej. Firma działa na rynku od ponad 100 lat. Produkcją wykładzin zajmuje się od lat 70-tych ubiegłego wieku. Efektem jest znana marka i ugruntowana pozycja na rynku w kraju i zagranicą.

Współpraca z najlepszymi dostawcami technologii i surowców pozwala produkować towary spełaniające najwyższe wymagania stawiane wykładzinom. Produkty spełniają zarówno normy krajowe jak i europejskie. Nasz zespół to grono wykwalifikowanych fachowców z wieloletnim doświadczeniem.

Lentex SA jest liderem na polskim rynku wykładzin mieszkaniowych, a produkty można kupić w wiodących sieciach handlowych.

Dobra organizacja pracy

Dobra organizacja pracy, wykwalifikowany zespół i wieloletnie doświadczenie pozwalają nam na utrzymanie wysokiej jakości produkcji. Dodatkowo nowoczesne technologie, które wykorzystujemy w naszych laboratoriach, zwiększają nasze możliwości wyrobnicze. Te wszystkie elementy czynią Lentex czołowym producentem elastycznych wykładzin mieszkaniowych i obiektowych z PVC oraz wiodącym na rynku polskim wytwórcą włóknin.

Nasze laboratoria

Dywizja Wykładzin, kładąc szczególny nacisk na jakość produkowanych wyrobów, posiada dwa laboratoria: metrologiczne i chemiczne. Pierwsze z nich zajmuje się kontrolą parametrów produkowanych półproduktów i gotowego wyrobu (masa, grubość całkowita, grubość warstwy kryjącej, odporność na brudzenie). W laboratorium są również badane parametry przygotowywanych past do produkcji wykładzin elastycznych. Dopiero po potwierdzeniu zgodności parametrów ze specyfikacją, pasta dopuszczana jest do produkcji.

Laboratorium chemiczne odpowiedzialne jest z kolei za kontrolę dostarczanych do zakładu surowców. Każda dostawa dowolnego surowca (chyba że specyfikacja mówi inaczej) musi być najpierw sprawdzona pod względem zgodności parametrów z przyjętym wzorcem oraz certyfikatem jakości dostarczanym przez producenta. W przypadku pojawienia się odchyleń cała partia jest odrzucana i reklamowana u dostawcy. Laboratorium  zajmuje się również kontrolą dostarczanych koncentratów farb oraz farb przygotowywanych na produkcji. Celem takiej kontroli jest zapobiegnięcie powstania różnicy odcieni dla tego samego wzoru w różnych partiach czy produktach.