Projekty UE

Firma Lentex ogłasza konkurs na dostawę elementów do linii pilotażowej

Szczegóły postępowania przedstawiamy w załączonych plikach:

Zapytanie ofertowe PL

Zapytanie ofertowe EN

Formularz oferty PL

Formularz oferty EN

Oświadczenie o braku powiązań PL

Oświadczenie o braku powiązań EN