Projekty UE

 

Firma Lentex S.A. informuje, że w wyniku zdarzeń nieprzewidzianych na etapie planowania „Zapytanie Ofertowe nr 1/2018” – na dostawę elementów do linii pilotażowej zostało anulowane. Ponowne ogłoszenie Konkursu nastąpi w późniejszym terminie.

 

 

Firma Lentex ogłasza konkurs na dostawę elementów do linii pilotażowej

Szczegóły postępowania przedstawiamy w załączonych plikach:

Zapytanie ofertowe PL

Zapytanie ofertowe EN

Formularz oferty PL

Formularz oferty EN

Oświadczenie o braku powiązań PL

Oświadczenie o braku powiązań EN