Котирування на день
ціна
зміна
найвища ціна
найнижча ціна
ціна відкриття
Обсяг
капітальна група Лентекс

акціонери

 

1. Leszek Sobik wraz z „Sobik” Zakład Produkcyjny 14 999 593 30,70%
2. Paravita Holding Limited 8 439 673 17,27%
3. Krzysztof Moska 6 466 454 13,24%
4. Nationale – Nederlanden OFE wraz DFE 5 167 634 10,58%
5. Pozostali 13 785 004 28,21%
Razem 48 858 358 100,00%

Склад акціонерів визначений на підставі отриманих від акціонерів повідомлень, переданих на підставі ст. 69 закону від 29 липня 2005 р. про публічне розміщення акцій та умови введення фінансових інструментів до організованої системи обороту та про публічні товариства (Законодавчий Вісник за 2013 р., позиція 1382), з урахуванням реєстрації судом відповідної юрисдикції факту зменшення статутного капіталу Товариства у зв’язку з анулюванням власних акцій.  Реальний стан може відрізнятися від поданого, якщо не мали місце події, що зобов’язують акціонера розкрити відомості про новий стан володіння, або ж у разі, коли не зважаючи на такі події відповідний звіт не був наданий акціонером.

Вибрані одиниці фінансових даних
Selected unit financial data 2013-2017
Завантажити