„Lentex S.A.”

ul. Powstańców Śląskich 54
42-700 Lubliniec
+48 34 35 15 600
fax +48 34 35 15 601

flooring@lentex.com.pl
nonwovens@lentex.com.pl

 

Powstańców Wielkopolskich
63-200 Jarocin
+48 62 747 94 66

KRS: 0000077520 Sąd Rejonowy w Częstochowie,
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
42-217 Częstochowa, ul. Żwirki i Wigury 9/11

NIP: PL-575-00-07-888
REGON: 150122050
Kapitał zakładowy: 20.031.926,78 zł w całości wpłacony

Formularz kontaktowy


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO.
W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: ”Lentex” S.A. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 w Lublińcu.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pan/Pani kontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@lentex.com.pl
3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, wykonania lub zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w zależności od podstawy prawnej łączącej Strony.
4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawego bądź do momentu wycofania zgody, jeżeli udzielona zgoda jest podstawą przetwarzania danych.
5. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych e-mailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych a w szczególności w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.
6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym podejmowania zautomatyzowanych decyzji i profilowania.
7. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

„Lentex S.A.”

ul. Powstańców Śląskich 54
42-700 Lubliniec

kontakt
Wykładziny
kontakt
Włókniny
Wykładziny - Sprzedaż krajowa
Koordynator zespołu
Xymena Glanc
Kierownik Działu Sprzedaży
Sprzedaż
Jakub Konieczny
Menadżer ds. Sprzedaży
Tomasz Wysokiński
Menadżer ds. Sprzedaży
Marcin Piela
Menadżer ds. Sprzedaży
Marcin Szymaszczyk
Menadżer ds. Sprzedaży Wykładziny Obiektowe
Obsługa zamówień
Barbara Pochopin
Specjalista ds. Sprzedaży - Polska południowa
Anna Kobielska
Specjalista ds. Sprzedaży - Polska północno-zachodnia
Sylwia Kucharczyk
Specjalista ds. Sprzedaży Polska północno - wschodnia
Jadwiga Jelito-Bala
Specjalista ds. Sprzedaży Wykładzin – Kraj
Logistyka
Sabina Gawenda
Specjalista ds. Logistyki
Katarzyna Symiec
Specjalista ds. Logistyki
Wykładziny - Sprzedaż eksportowa
Ida Kott
Specjalista ds. Eksportu Rynki zachodnioeuropejskie, Bałkany
Dariusz Dąbek
Specjalista ds. Eksportu Rynki wschodnie, Czechy, Pribałtyka
Agata Cierpiał
Menadżer ds. Eksportu Rynki wschodnie, Czechy, Pribałtyka
Hassan Mohamed Ahmed
Specjalista ds. Eksportu Rynki bliskowschodnie i arabsko języczne
Haitham Raafat Mohamed Mohamed Ghanem
Specjalista ds. Eksportu Rynki bliskowschodnie i arabsko języczne
Dyrektor
Bartosz Wilczyński
Dyrektor Handlowy
Włókniny dla branży motoryzacyjnej
Aleksandra Pogodzińska
Menadżer ds. Sprzedaży
Sylwia Jaskóła
Menadżer ds. Sprzedaży
Bartłomiej Fogel
Specjalista ds. Sprzedaży
Włókniny techniczne, filtracyjne, budowlane, higieniczne, chusteczki
Jadwiga Cierpioł
Menadżer ds. Sprzedaży
Henryk Dombek
Menadżer ds. Sprzedaży
Olga Kociuba
Menadżer ds. Sprzedaży
Włókniny meblarskie, odzieżowe
Beata Suszka
Menadżer ds. Sprzedaży
Wojciech Krzemiński
Menadżer ds. Sprzedaży
Obsługa klienta i logistyka
Natalia Waloszczyk
Menadżer ds. Obsługi Klienta
Sebastian Kocyba
Menadżer ds. Obsługi Klienta
Barbara Hałupka
Menadżer ds. Obsługi Klienta
Otylia Langosz
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Karolina Dworaczyk
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Dagmara Borecka
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Urszula Brodziak
Specjalista ds. Obsługi Klienta
[kmk_freshmail_form]