Informacje o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Lentex S.A. i Podatkowej Grupy Kapitałowej