Informacje o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Lentex S.A. i Podatkowej Grupy Kapitałowej

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Lentex S.A. za rok podatkowy 2020 – plik do pobrania

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Lentex S.A. za rok podatkowy 2021 – plik do pobrania