Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO, uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: ”Lentex” S.A. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 w Lublińcu.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pan/Pani kontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@lentex.com.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, wykonania lub zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w zależności od podstawy prawnej łączącej Strony.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji procesu rekrutacji, realizacji umów, kontaktu.
 5. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawego bądź do momentu wycofania zgody, jeżeli udzielona zgoda jest podstawą przetwarzania danych.
 6. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych e-mailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych a w szczególności w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników administratora. Dane będą również przekazywane podmiotom przetwarzającym, świadczącym administratorowi usługi, w szczególności usługi IT.
 8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nie należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 9. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym podejmowania zautomatyzowanych decyzji i profilowania.
 10. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgodny, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody będzie skutkować brakiem kontaktu.
 12. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

 

Niniejszy  dokument  przedstawia zasady informowania  Użytkowników serwisu internetowego „LENTEX” S.A. (dalej „Serwis”) o zasadach  związanych z  pozyskiwaniem, przetwarzaniem, zabezpieczaniem oraz wykorzystywaniem danych o Użytkownikach Serwisu.

 

Użytkownicy korzystając z Serwisu, wyrażają zgodę  i akceptują zasady niniejszej Polityki prywatności i cookies. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Użytkownika Serwisu na jakąkolwiek z poniższych zasad, prosimy o  natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Serwisu.

 

Serwis w zakresie podstawowej funkcjonalności nie gromadzi i nie zobowiązuje do przekazywanie administratorowi danych osobowych „LENTEX” S.A.  jakichkolwiek danych osobowych. Serwis jedynie odnotowuje i zbiera informacje technologiczne, które związane są bezpośredni z wizytą na stronie internetowej, w szczególności takie informacje jak: data połączenia z Serwisem oraz adres IP komputera, z którego przeglądany jest Serwis.

 

Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”)

 

Serwis wykorzystuje pliki „cookies” pozwalające na zapamiętanie określonych informacji o Użytkownikach (przesyłanych przez przeglądarkę internetową), przede wszystkim w celu dostosowania wyglądu strony www.lentex.pl do ich preferencji.

 

Zebrane w ten sposób informacje możemy wykorzystać w celu:

 • dostosowania Serwisu do potrzeb użytkowników
 • tworzenia i analizy statystyk

 

Użytkownik Serwisu, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w powyższym zakresie powinien zmienić ustawienia posiadanej przeglądarki internetowej, w sposób, który uniemożliwi przechowywanie plików „cookies” w  pamięci swojego komputera.

 

Zabezpieczenie danych

Przekazane przez Użytkowników Serwisu dane są przechowywane w specjalnej bezpiecznej lokalizacji, do której mają dostęp tylko osoby upoważnione, zobowiązane do zachowania pozyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.

 

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega prawo do zmiany w Polityce Prywatności.