Niniejszy  dokument  przedstawia zasady informowania  Użytkowników serwisu internetowego „LENTEX” S.A. (dalej „Serwis”) o zasadach  związanych z  pozyskiwaniem, przetwarzaniem, zabezpieczaniem oraz wykorzystywaniem danych o Użytkownikach Serwisu.

 

Użytkownicy korzystając z Serwisu, wyrażają zgodę  i akceptują zasady niniejszej Polityki prywatności i cookies. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Użytkownika Serwisu na jakąkolwiek z poniższych zasad, prosimy o  natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Serwisu.

 

Serwis w zakresie podstawowej funkcjonalności nie gromadzi i nie zobowiązuje do przekazywanie administratorowi danych osobowych „LENTEX” S.A.  jakichkolwiek danych osobowych. Serwis jedynie odnotowuje i zbiera informacje technologiczne, które związane są bezpośredni z wizytą na stronie internetowej, w szczególności takie informacje jak: data połączenia z Serwisem oraz adres IP komputera, z którego przeglądany jest Serwis.

 

Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”)

 

Serwis wykorzystuje pliki „cookies” pozwalające na zapamiętanie określonych informacji o Użytkownikach (przesyłanych przez przeglądarkę internetową), przede wszystkim w celu dostosowania wyglądu strony www.lentex.pl do ich preferencji.

 

Zebrane w ten sposób informacje możemy wykorzystać w celu:

  • dostosowania Serwisu do potrzeb użytkowników
  • tworzenia i analizy statystyk

 

Użytkownik Serwisu, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w powyższym zakresie powinien zmienić ustawienia posiadanej przeglądarki internetowej, w sposób, który uniemożliwi przechowywanie plików „cookies” w  pamięci swojego komputera.

 

Ochrona danych osobowych

 

Serwis posiada funkcjonalności pozwalające na pozyskiwanie i gromadzenie danych, które w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku –  o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016r. poz. 195 z pózn. zm.) podlegają szczególnej ochronie. Użytkownik Serwis jest informowany o celu w jakim przetwarzane są dane osobowe ich zakresie oraz o przysługujących mu w tym względzie uprawnieniach. Wszelkie dane przekazywane przez Użytkownika Serwisu są podawane dobrowolnie. Użytkownik Serwisu przekazując w/w dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie w  konkretnym celu.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku –  o ochronie danych osobowych, każdy Użytkownik Serwisu, który przekazał swoje dane osobowe ma prawo do:

 

  • dostępu do treści tych danych
  • ich poprawiania,
  • ich aktualizacji,
  • ich uzupełniania,

 

Użytkownikowi Serwisu przysługuje również prawo do:

 

  • żądania zaprzestania przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 7 i 8 ustaw – o ochronie danych osobowych

 

Zgodnie z art. 36a ustawy – o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, administrator bezpieczeństwa informacji w „LENTEX” S.A. udostępnia zainteresowanym treść rejestru zbiorów danych do przeglądania w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Powstańców Śląskich 54 w Lublińcu. W celu ustalenia szczegółów udostępnienia treści ww. rejestrów proszę o kontakt pod nr tel. +48 34 35 15 600

 

Zabezpieczenie danych

Przekazane przez Użytkowników Serwisu dane są przechowywane w specjalnej bezpiecznej lokalizacji, do której mają dostęp tylko osoby upoważnione, zobowiązane do zachowania pozyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.

 

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega prawo do zmiany w Polityce Prywatności.