Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO.

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: ”Lentex” S.A. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 w Lublińcu.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pan/Pani kontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@lentex.com.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, wykonania lub zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w zależności od podstawy prawnej łączącej Strony.
 4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawego bądź do momentu wycofania zgody, jeżeli udzielona zgoda jest podstawą przetwarzania danych.
 5. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych e-mailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych a w szczególności w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.
 6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym podejmowania zautomatyzowanych decyzji i profilowania.
 7. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  w przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
  i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

Niniejsza informacja nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018 roku.

 

 

 

Niniejszy  dokument  przedstawia zasady informowania  Użytkowników serwisu internetowego „LENTEX” S.A. (dalej „Serwis”) o zasadach  związanych z  pozyskiwaniem, przetwarzaniem, zabezpieczaniem oraz wykorzystywaniem danych o Użytkownikach Serwisu.

 

Użytkownicy korzystając z Serwisu, wyrażają zgodę  i akceptują zasady niniejszej Polityki prywatności i cookies. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Użytkownika Serwisu na jakąkolwiek z poniższych zasad, prosimy o  natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Serwisu.

 

Serwis w zakresie podstawowej funkcjonalności nie gromadzi i nie zobowiązuje do przekazywanie administratorowi danych osobowych „LENTEX” S.A.  jakichkolwiek danych osobowych. Serwis jedynie odnotowuje i zbiera informacje technologiczne, które związane są bezpośredni z wizytą na stronie internetowej, w szczególności takie informacje jak: data połączenia z Serwisem oraz adres IP komputera, z którego przeglądany jest Serwis.

 

Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”)

 

Serwis wykorzystuje pliki „cookies” pozwalające na zapamiętanie określonych informacji o Użytkownikach (przesyłanych przez przeglądarkę internetową), przede wszystkim w celu dostosowania wyglądu strony www.lentex.pl do ich preferencji.

 

Zebrane w ten sposób informacje możemy wykorzystać w celu:

 • dostosowania Serwisu do potrzeb użytkowników
 • tworzenia i analizy statystyk

 

Użytkownik Serwisu, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w powyższym zakresie powinien zmienić ustawienia posiadanej przeglądarki internetowej, w sposób, który uniemożliwi przechowywanie plików „cookies” w  pamięci swojego komputera.

 

Ochrona danych osobowych

 

Serwis posiada funkcjonalności pozwalające na pozyskiwanie i gromadzenie danych, które w świetle Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO,  podlegają szczególnej ochronie. Użytkownik Serwis jest informowany o celu w jakim przetwarzane są dane osobowe ich zakresie oraz o przysługujących mu w tym względzie uprawnieniach. Wszelkie dane przekazywane przez Użytkownika Serwisu są podawane dobrowolnie. Użytkownik Serwisu przekazując w/w dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie w  konkretnym celu.

 

Zgodnie RODO, każdy Użytkownik Serwisu, który przekazał swoje dane osobowe ma prawo do:

 

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania, usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym podejmowania zautomatyzowanych decyzji i profilowania,
 • cofnięcia zgody, jeżeli udzielona zgoda jest podstawą przetwarzania danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zabezpieczenie danych

Przekazane przez Użytkowników Serwisu dane są przechowywane w specjalnej bezpiecznej lokalizacji, do której mają dostęp tylko osoby upoważnione, zobowiązane do zachowania pozyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.

 

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega prawo do zmiany w Polityce Prywatności.