Notowania na dzień
cena
zmiana
cena najwyższa
cena najniższa
cena otwarcia
Wolumen
Grupa Kapitałowa Lentex
Raporty bieżące
Raporty bieżące za rok 2018
Raport bieżący nr 18/2018
16.10.2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki

Czytaj więcej
Raport bieżący nr 11/2018 korekta
16.10.2018

Korekta raportu bieżącego nr 11/2018

Czytaj więcej
Raport bieżący nr 17/2018
16.10.2018

Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 16.10.2018r.

Czytaj więcej
Więcej
Raporty bieżące za rok 2017
Raport bieżący nr 24/2017
30.10.2017

Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz banku PKO BP

Czytaj więcej
Raport bieżący nr 23/2017
30.10.2017

Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Millennium

Czytaj więcej
Raport bieżący nr 22/2017
13.09.2017

Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Czytaj więcej
Więcej
Raporty bieżące za rok 2016
Raport bieżący nr 41/2016
19.12.2016

Umorzenie akcji własnych Spółki w KDPW

Czytaj więcej
Raport nr 40/2016
09.12.2016

Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki

Czytaj więcej
Raport nr 39/2016
08.12.2016

Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki

Czytaj więcej
Więcej
Raporty bieżące za rok 2015
Raport nr 58/2015
28.12.2015

Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w „Lentex” S.A.

Czytaj więcej
Raport nr 57/2015
23.12.2015

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w „Lentex” S.A. o co najmniej 2%

Czytaj więcej
Raport nr 56/2015
22.12.2015

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w „Lentex” S.A.

Czytaj więcej
Więcej
Raporty bieżące za rok 2014
Raport nr 97/2014
11.12.2014

Podwyższenie prognozy wyników finansowych Spółki na rok 2014

Czytaj więcej
Raport nr 96/2014
04.12.2014

Zmniejszenie udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w „Lentex” S.A.

Czytaj więcej
Raport nr 95/2014
02.12.2014

Zawarcie ze spółką zależną Gamrat umowy sprzedaży akcji Gamrat

Czytaj więcej
Więcej
Raporty bieżące za rok 2013
Raport nr 167/2013
31.12.2013

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Gamrat Wykładziny” Sp. z o.o. – informacja od spółki zależnej

Czytaj więcej
Raport nr 166/2013
23.12.2013

Korekta raportu bieżącego nr 166/2013

Czytaj więcej
Raport nr 166/2013
23.12.2013

Zawarcie porozumień w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Plast-Box S.A. – informacja od spółki zależnej

Czytaj więcej
Więcej
Raporty bieżące za rok 2012
Raport nr 229/2012
28.12.2012

Nabycie akcji własnych

Czytaj więcej
Raport nr 228/2012
27.12.2012

Nabycie akcji własnych

Czytaj więcej
Raport nr 227/2012
21.12.2012

Nabycie akcji własnych

Czytaj więcej
Więcej
Raporty bieżące za rok 2011
Raport nr 173/2011
30.12.2011

Informacja o zaciągnięciu kredytu w ING Bank Śląski SA

Czytaj więcej
Raport nr 172/2011
30.12.2011

Nabycie akcji własnych

Czytaj więcej
Raport nr 171/2011
30.12.2011

Spłata zobowiązań wobec ING Bank Śląski SA – informacja od spółki zależnej

Czytaj więcej
Więcej
Raporty bieżące za rok 2010
Raport nr 60/2010
30.12.2010

Wyniki finansowe za listopad 2010 r

Czytaj więcej
Raport nr 59/2010
15.12.2010

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na NWZA

Czytaj więcej
Raport nr 58/2010
15.12.2010

Uchwała podjęta przez NWZA

Czytaj więcej
Więcej
Raporty bieżące za rok 2009
Raport nr 46/2009
16.12.2009

Wyniki finansowe za listopad 2009 r

Czytaj więcej
Raport nr 45/2009
17.11.2009

Wyniki finansowe za październik 2009 r

Czytaj więcej
Raport nr 44/2009
27.10.2009

Porozumienie handlowe

Czytaj więcej
Więcej
Raporty bieżące za rok 2008
Raport nr 137/2008
12.12.2008

Skup akcji własnych w celu umorzenia-ostatnie nabycie akcji od Domu Maklerskiego

Czytaj więcej
Raport nr 136/2008
09.12.2008

Lista akcjonariuszy powyżej 5 % na NWZA w dniu 04-12-2008 r.

Czytaj więcej
Raport nr 135/2008
05.12.2008

Skup akcji własnych w celu umorzenia-nabycie akcji od Domu Maklerskiego

Czytaj więcej
Więcej
Raporty bieżące za rok 2007
Raport nr 102/2007
30.12.2007

Projekty uchwał na NWZ w dniu 11 grudnia 2007 r

Czytaj więcej
Raport nr 124/2007
28.12.2007

Nabycie akcji w celu umorzenia

Czytaj więcej
Raport nr 123/2007
27.12.2007

Planowana nowa inwestycja

Czytaj więcej
Więcej
Raporty bieżące za rok 2006
Raport nr 117/2006
27.12.2006

Zakup akcji Spółki ‚NOVITA’ S.A

Czytaj więcej
Raport nr 116/2006
22.12.2006

Zawiadomienie o transakcjach

Czytaj więcej
Raport nr 115/2006
19.12.2006

Otrzymanie kolejnej oferty od Wallis Zrt

Czytaj więcej
Więcej
Raporty bieżące za rok 2005
Raport nr 53/2005
28.11.2005

Wykaz akcjonariuszy powyżej 5 % głosów na NWZA w dniu 24-11-2005 r

Czytaj więcej
Raport nr 52/2005
24.11.2005

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 24-11-2005 r

Czytaj więcej
Raport nr 51/2005
15.11.2005

Projekty uchwał na NWZA w dniu 24-11-2005 r

Czytaj więcej
Więcej
Raporty bieżące za rok 2004
Raport nr 15/2004
28.05.2004

Wybór podmiotu uprawnionego do badania

Czytaj więcej
Raport nr 14/2004
14.05.2004

Nabycie znacznego pakietu akcji

Czytaj więcej
Raport nr 13/2004
21.04.2004

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Czytaj więcej
Więcej
Raporty bieżące za rok 2003
Raport nr 29/2003
12.12.2003

Odwołanie osób zarządzających

Czytaj więcej
Raport nr 27/2003
17.10.2003

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej „Lentex”

Czytaj więcej
Raport nr 26/2003
16.10.2003

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 17-10-2003 r.

Czytaj więcej
Więcej
Raporty bieżące za rok 2002
Raport nr 13/2002
20.12.2002

Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego

Czytaj więcej
Raport nr 14/2002
26.11.2002

Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% głosów na NWZA

Czytaj więcej
Raport nr 13/2002
22.11.2002

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 22-11-2002 r.

Czytaj więcej
Więcej
Raporty okresowe
Raporty okresowe za rok 2018
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za okres 9 miesięcy 2018 roku
Pobierz
Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2018 roku
Pobierz
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2018 roku
Pobierz
Raporty okresowe za rok 2017
Skonsolidowany raport roczny Lentex za rok 2017
Pobierz
Jednostkowy raport roczny Lentex za rok 2017
Pobierz
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za okres 9 miesięcy 2017 roku
Pobierz
Więcej
Raporty okresowe za rok 2016
Skonsolidowany raport roczny GK Lentex za rok 2016
Pobierz
Jednostkowy raport roczny Lentex za rok 2016
Pobierz
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za okres 9 miesięcy 2016 roku
Pobierz
Więcej
Raporty okresowe za rok 2015
Skonsolidowany raport roczny GK Lentex za rok 2015
Pobierz
Jednostkowy raport roczny Lentex S.A. za rok 2015
Pobierz
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2015 roku
Pobierz
Więcej
Raporty okresowe za rok 2014
Skonsolidowany raport roczny GK Lentex za rok 2014
Pobierz
Jednostkowy raport roczny Lentex S.A. za rok 2014
Pobierz
Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2014 roku.
Pobierz
Więcej
Raporty okresowe za rok 2013
Skonsolidowany raport roczny GK Lentex za rok 2013
Pobierz
Jednostkowy raport roczny Lentex S.A. za rok 2013
Pobierz
Skonsolidowany rozszerzony raport za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2013 roku
Pobierz
Więcej
Raporty okresowe za rok 2012
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012 r.
Pobierz
Ład korporacyjny 2012
Pobierz
Ład korporacyjny
Pobierz
Więcej
Raporty okresowe za rok 2011
Wyjaśnienia do korekty skonsolidowanego, rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał
Pobierz
Wyjaśnienia do korekty skonsolidowanego, rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał
Pobierz
Skonsolidowany, rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej Lentex S.A. za III kwartał 2011r. – poprawiony
Pobierz
Więcej
Raporty okresowe za rok 2010
Wyniki finansowe z działalności Grupy Kapitałowej 2010
Pobierz
Wyniki finansowe jednostkowe za 2010 r.
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2010 r.
Pobierz
Więcej
Raporty okresowe za rok 2009
Wyniki finansowe jednostkowe za 2009 r.
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2009 r.
Pobierz
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 2009
Pobierz
Więcej
Raporty okresowe za rok 2008
Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2008 r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2008 r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2008 r.
Pobierz
Więcej
Raporty okresowe za rok 2007
Półroczny Raport Finansowy za I półrocze 2007r.
Pobierz
Opinia biegłego rewidenta za 2007r.
Pobierz
Aneks do opinii biegłego rewidenta za 2007r.
Pobierz
Więcej
Raporty okresowe za rok 2006
Sprawozdanie finansowe IV kwartał 2006 r.
Pobierz
Półroczny Raport Finansowy za I półrocze 2006 r.
Pobierz
Jednostkowy raport roczny za 2006r.
Pobierz
Raporty okresowe za rok 2005
Skonsolidowany raport roczny za 2005r.
Pobierz
Jednostkowy raport roczny za 2005r.
Pobierz
Raporty okresowe za rok 2004
Skonsolidowany raport roczny za 2004r.
Pobierz
Jednostkowy raport roczny za 2004r.
Pobierz
Raporty okresowe za rok 2003
Skonsolidowany raport roczny za 2003r.
Pobierz
Jednostkowy raport roczny za 2003
Pobierz
Prospekty emisyjne
Prospekt emisyjny akcji serii E
Pobierz
Prospekt emisyjny 2004
Pobierz
Prospekt emisyjny 2000
Pobierz
Formularz zapisu na Akcje serii E
Pobierz
Więcej
Akcjonariat
1. Leszek Sobik wraz z „Sobik” Zakład Produkcyjny 14 999 593 30,70%
2. Paravita Holding Limited 8 439 673 17,27%
3. Krzysztof Moska 6 466 454 13,24%
4. Nationale – Nederlanden OFE wraz DFE 5 167 634 10,58%
5. Pozostali 13 785 004 28,21%
Razem 48 858 358 100,00%

Skład akcjonariatu ustalony na podstawie otrzymanych od akcjonariuszy zawiadomień przekazanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1639), a także w związku z rejestracją w dniu 01 grudnia 2016 roku przez właściwy sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 20.031.926,78 zł. Rzeczywisty stan może odbiegać od prezentowanego, jeżeli nie zaszły zdarzenia nakładające obowiązek na akcjonariusza ujawnienia nowego stanu posiadania lub mimo zajścia takich zdarzeń akcjonariusz nie przekazał stosownego raportu.

Wewnętrzne akty normatywne
Regulamin Zarządu
Pobierz
Statut Spółki
Pobierz
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
Pobierz
Regulamin Rady Nadzorczej Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
Pobierz
Więcej
Zasady ładu korporacyjnego
Informacja Lentex na temat stosowania rekomendacji i zasad ładu korporacyjnego
Pobierz
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
Pobierz
Walne zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 16.10.2018r.
Czytaj więcej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 23.05.2018
Czytaj więcej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25.05.2017
Pobierz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 22.11.2016
Pobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 07.06.2016
Pobierz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.11.2015
Pobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26.05.2015
Pobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 17.04.2014
Pobierz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 11.02.2014
Pobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24.06.2013
Pobierz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 23.11.2012
Pobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14.06.2012
Pobierz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 05.12.2011
Pobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25.05.2011
Pobierz
Więcej
Informacje finansowe
Wybrane dane finansowe Lentex 2013-2017
Pobierz
prezentacja Grupy Kapitałowej Lentex 2017
Pobierz
Dywidendy za lata 2012 – 2017
Pobierz
Oświadczenie Zarządu Gamrat

Lentex S.A. niniejszym przekazuje do wiadomości Oświadczenie Zarządu spółki zależnej Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle w sprawie działań spółki Nova Giełda Sp. z o.o.

 

Oświadczenie Zarządu Gamrat S.A.

Powiadomienia MAR

kancelaria@lentex.com.pl

 

adres mailowy na który powinny być wysyłane adresowane do Spółki, przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi związane, powiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).