Notowania na dzień


cena
zmiana
cena najwyższa
cena najniższa
cena otwarcia
Wolumen
Raporty bieżące
Raporty bieżące za rok 2024


Raport bieżący 47/2024
12.07.2024

Doręczenie Spółce pozwu dotyczącego zaskarżenia przez akcjonariusza Spółki niektórych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2024 r. wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych

Czytaj więcej
Raport bieżący 46/2024
27.06.2024

Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki.

Czytaj więcej
Raport bieżący nr 45/2024
26.06.2024

Zmiana Statutu Spółki

Czytaj więcej

Więcej  
Raporty bieżące za rok 2023


Raport bieżący 42/2023
21.12.2023

Sprostowanie przez sąd treści postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia powództwa akcjonariusza Spółki dotyczącego zaskarżenia niektórych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku

Czytaj więcej
Raport bieżący 41/2023
12.12.2023

Doręczenie Spółce pozwu dotyczącego zaskarżenia przez akcjonariusza Spółki niektórych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku wraz z postanowieniem sądu o udzieleniu zabezpieczenia powództwa w tym zakresie

Czytaj więcej
Raport bieżący nr 40/2023
14.11.2023

Informacja o złożeniu przez Spółkę odpowiedzi na pismo akcjonariusza złożone do sądu rejestrowego i mające na celu podważenie prawidłowości niektórych uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2023 roku

Czytaj więcej

Więcej  
Raporty bieżące za rok 2022


Raport bieżący 55/2022
28.12.2022

Przedłużenie współpracy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Czytaj więcej
Raport bieżący 54/2022
30.11.2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki

Czytaj więcej
Raport bieżący 53/2022
30.11.2022

Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 30.11.2022 r.

Czytaj więcej

Więcej  
Raporty bieżące za rok 2021


Raport bieżący nr 51/2021
31.12.2021

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Czytaj więcej
Raport bieżący nr 50/2021
28.12.2021

Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze nabycia 3.000.000 sztuk akcji własnych. Kontynuacja programu skupu akcji własnych.

Czytaj więcej
Raport bieżący nr 49/2021
22.12.2021

Korekta raportu bieżącego nr 49/2021

Czytaj więcej

Więcej  
Raporty bieżące za rok 2020


Raport bieżący nr 38/2020
22.12.2020

Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Czytaj więcej
Raport bieżący nr 37/2020
09.12.2020

Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Czytaj więcej
Raport bieżący nr 36/2020
08.12.2020

Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Czytaj więcej

Więcej  
Raporty bieżące za rok 2019


Raport bieżący nr 40/2019
30.12.2019

Zawarcie umowy sprzedaży akcji Baltic Wood S.A.

Czytaj więcej
Raport bieżący nr 39/2019
07.12.2019

Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Czytaj więcej
Raport bieżący nr 38/2019
07.12.2019

Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Czytaj więcej

Więcej  
Raporty bieżące za rok 2018


Raport bieżący nr 19/2018
19.12.2018

Przegląd opcji strategicznych w zakresie restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Lentex

Czytaj więcej
Raport bieżący nr 18/2018
16.10.2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki

Czytaj więcej
Raport bieżący nr 11/2018 korekta
16.10.2018

Korekta raportu bieżącego nr 11/2018

Czytaj więcej

Więcej  
Raporty bieżące za rok 2017


Raport bieżący nr 24/2017
30.10.2017

Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz banku PKO BP

Czytaj więcej
Raport bieżący nr 23/2017
30.10.2017

Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Millennium

Czytaj więcej
Raport bieżący nr 22/2017
13.09.2017

Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Czytaj więcej

Więcej  
Raporty bieżące za rok 2016


Raport bieżący nr 41/2016
19.12.2016

Umorzenie akcji własnych Spółki w KDPW

Czytaj więcej
Raport nr 40/2016
09.12.2016

Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki

Czytaj więcej
Raport nr 39/2016
08.12.2016

Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki

Czytaj więcej

Więcej  
Raporty bieżące za rok 2015


Raport nr 58/2015
28.12.2015

Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w „Lentex” S.A.

Czytaj więcej
Raport nr 57/2015
23.12.2015

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w „Lentex” S.A. o co najmniej 2%

Czytaj więcej
Raport nr 56/2015
22.12.2015

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w „Lentex” S.A.

Czytaj więcej

Więcej  
Raporty bieżące za rok 2014


Raport nr 97/2014
11.12.2014

Podwyższenie prognozy wyników finansowych Spółki na rok 2014

Czytaj więcej
Raport nr 96/2014
04.12.2014

Zmniejszenie udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w „Lentex” S.A.

Czytaj więcej
Raport nr 95/2014
02.12.2014

Zawarcie ze spółką zależną Gamrat umowy sprzedaży akcji Gamrat

Czytaj więcej

Więcej  
Raporty bieżące za rok 2013


Raport nr 167/2013
31.12.2013

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Gamrat Wykładziny” Sp. z o.o. – informacja od spółki zależnej

Czytaj więcej
Raport nr 166/2013
23.12.2013

Korekta raportu bieżącego nr 166/2013

Czytaj więcej
Raport nr 166/2013
23.12.2013

Zawarcie porozumień w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Plast-Box S.A. – informacja od spółki zależnej

Czytaj więcej

Więcej  
Raporty bieżące za rok 2012


Raport nr 229/2012
28.12.2012

Nabycie akcji własnych

Czytaj więcej
Raport nr 228/2012
27.12.2012

Nabycie akcji własnych

Czytaj więcej
Raport nr 227/2012
21.12.2012

Nabycie akcji własnych

Czytaj więcej

Więcej  
Raporty bieżące za rok 2011


Raport nr 173/2011
30.12.2011

Informacja o zaciągnięciu kredytu w ING Bank Śląski SA

Czytaj więcej
Raport nr 172/2011
30.12.2011

Nabycie akcji własnych

Czytaj więcej
Raport nr 171/2011
30.12.2011

Spłata zobowiązań wobec ING Bank Śląski SA – informacja od spółki zależnej

Czytaj więcej

Więcej  
Raporty bieżące za rok 2010


Raport nr 60/2010
30.12.2010

Wyniki finansowe za listopad 2010 r

Czytaj więcej
Raport nr 59/2010
15.12.2010

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na NWZA

Czytaj więcej
Raport nr 58/2010
15.12.2010

Uchwała podjęta przez NWZA

Czytaj więcej

Więcej  
Raporty bieżące za rok 2009


Raport nr 46/2009
16.12.2009

Wyniki finansowe za listopad 2009 r

Czytaj więcej
Raport nr 45/2009
17.11.2009

Wyniki finansowe za październik 2009 r

Czytaj więcej
Raport nr 44/2009
27.10.2009

Porozumienie handlowe

Czytaj więcej

Więcej  
Raporty bieżące za rok 2008


Raport nr 137/2008
12.12.2008

Skup akcji własnych w celu umorzenia-ostatnie nabycie akcji od Domu Maklerskiego

Czytaj więcej
Raport nr 136/2008
09.12.2008

Lista akcjonariuszy powyżej 5 % na NWZA w dniu 04-12-2008 r.

Czytaj więcej
Raport nr 135/2008
05.12.2008

Skup akcji własnych w celu umorzenia-nabycie akcji od Domu Maklerskiego

Czytaj więcej

Więcej  
Raporty bieżące za rok 2007


Raport nr 102/2007
30.12.2007

Projekty uchwał na NWZ w dniu 11 grudnia 2007 r

Czytaj więcej
Raport nr 124/2007
28.12.2007

Nabycie akcji w celu umorzenia

Czytaj więcej
Raport nr 123/2007
27.12.2007

Planowana nowa inwestycja

Czytaj więcej

Więcej  
Raporty bieżące za rok 2006


Raport nr 117/2006
27.12.2006

Zakup akcji Spółki 'NOVITA’ S.A

Czytaj więcej
Raport nr 116/2006
22.12.2006

Zawiadomienie o transakcjach

Czytaj więcej
Raport nr 115/2006
19.12.2006

Otrzymanie kolejnej oferty od Wallis Zrt

Czytaj więcej

Więcej  
Raporty bieżące za rok 2005


Raport nr 53/2005
28.11.2005

Wykaz akcjonariuszy powyżej 5 % głosów na NWZA w dniu 24-11-2005 r

Czytaj więcej
Raport nr 52/2005
24.11.2005

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 24-11-2005 r

Czytaj więcej
Raport nr 51/2005
15.11.2005

Projekty uchwał na NWZA w dniu 24-11-2005 r

Czytaj więcej

Więcej  
Raporty bieżące za rok 2004


Raport nr 15/2004
28.05.2004

Wybór podmiotu uprawnionego do badania

Czytaj więcej
Raport nr 14/2004
14.05.2004

Nabycie znacznego pakietu akcji

Czytaj więcej
Raport nr 13/2004
21.04.2004

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Czytaj więcej

Więcej  
Raporty bieżące za rok 2003


Raport nr 29/2003
12.12.2003

Odwołanie osób zarządzających

Czytaj więcej
Raport nr 27/2003
17.10.2003

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej „Lentex”

Czytaj więcej
Raport nr 26/2003
16.10.2003

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 17-10-2003 r.

Czytaj więcej

Więcej  
Raporty bieżące za rok 2002


Raport nr 13/2002
20.12.2002

Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego

Czytaj więcej
Raport nr 14/2002
26.11.2002

Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% głosów na NWZA

Czytaj więcej
Raport nr 13/2002
22.11.2002

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 22-11-2002 r.

Czytaj więcej

Więcej  
Raporty okresowe
Raporty okresowe za rok 2024


Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za okres 3 miesięcy 2024 roku
Pobierz
Jednostkowy raport roczny Lentex za rok 2023
Pobierz
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Lentex za rok 2023
Pobierz
Raporty okresowe za rok 2023


Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za okres 9 miesięcy 2023 roku
Pobierz
Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2023 roku
Pobierz
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za okres 3 miesięcy 2023 roku
Pobierz
Raporty okresowe za rok 2022


Skonsolidowany raport roczny Grupy kapitałowej Lentex za rok 2022
Pobierz
Jednostkowy raport roczny Lentex za rok 2022
Pobierz
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za okres 9 miesięcy 2022 roku
Pobierz

Więcej  
Raporty okresowe za rok 2021


Skonsolidowany raport roczny Grupy kapitałowej Lentex za rok 2021
Pobierz
Jednostkowy raport roczny Lentex za rok 2021
Pobierz
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za okres 9 miesięcy 2021 roku
Pobierz

Więcej  
Raporty okresowe za rok 2020


Skonsolidowany raport roczny Grupy kapitałowej Lentex za rok 2020
Pobierz
Jednostkowy raport roczny Lentex za rok 2020
Pobierz
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za okres 9 miesięcy 2020 roku
Pobierz

Więcej  
Raporty okresowe za rok 2019


Skonsolidowany raport roczny za rok 2019
Pobierz
Jednostkowy raport roczny za rok 2019
Pobierz
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za okres 9 miesięcy 2019 roku
Pobierz

Więcej  
Raporty okresowe za rok 2018


Skonsolidowany raport roczny Lentex za rok 2018
Pobierz
Jednostkowy raport roczny Lentex za rok 2018
Pobierz
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za okres 9 miesięcy 2018 roku
Pobierz

Więcej  
Raporty okresowe za rok 2017


Skonsolidowany raport roczny Lentex za rok 2017
Pobierz
Jednostkowy raport roczny Lentex za rok 2017
Pobierz
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za okres 9 miesięcy 2017 roku
Pobierz

Więcej  
Raporty okresowe za rok 2016


Skonsolidowany raport roczny GK Lentex za rok 2016
Pobierz
Jednostkowy raport roczny Lentex za rok 2016
Pobierz
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za okres 9 miesięcy 2016 roku
Pobierz

Więcej  
Raporty okresowe za rok 2015


Skonsolidowany raport roczny GK Lentex za rok 2015
Pobierz
Jednostkowy raport roczny Lentex S.A. za rok 2015
Pobierz
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2015 roku
Pobierz

Więcej  
Raporty okresowe za rok 2014


Skonsolidowany raport roczny GK Lentex za rok 2014
Pobierz
Jednostkowy raport roczny Lentex S.A. za rok 2014
Pobierz
Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2014 roku.
Pobierz

Więcej  
Raporty okresowe za rok 2013


Skonsolidowany raport roczny GK Lentex za rok 2013
Pobierz
Jednostkowy raport roczny Lentex S.A. za rok 2013
Pobierz
Skonsolidowany rozszerzony raport za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2013 roku
Pobierz

Więcej  
Raporty okresowe za rok 2012


Jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012 r.
Pobierz
Ład korporacyjny 2012
Pobierz
Ład korporacyjny
Pobierz

Więcej  
Raporty okresowe za rok 2011


Wyjaśnienia do korekty skonsolidowanego, rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał
Pobierz
Wyjaśnienia do korekty skonsolidowanego, rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał
Pobierz
Skonsolidowany, rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej Lentex S.A. za III kwartał 2011r. – poprawiony
Pobierz

Więcej  
Raporty okresowe za rok 2010


Wyniki finansowe z działalności Grupy Kapitałowej 2010
Pobierz
Wyniki finansowe jednostkowe za 2010 r.
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2010 r.
Pobierz

Więcej  
Raporty okresowe za rok 2009


Wyniki finansowe jednostkowe za 2009 r.
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2009 r.
Pobierz
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 2009
Pobierz

Więcej  
Raporty okresowe za rok 2008


Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2008 r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2008 r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2008 r.
Pobierz

Więcej  
Raporty okresowe za rok 2007


Półroczny Raport Finansowy za I półrocze 2007r.
Pobierz
Opinia biegłego rewidenta za 2007r.
Pobierz
Aneks do opinii biegłego rewidenta za 2007r.
Pobierz

Więcej  
Raporty okresowe za rok 2006


Sprawozdanie finansowe IV kwartał 2006 r.
Pobierz
Półroczny Raport Finansowy za I półrocze 2006 r.
Pobierz
Jednostkowy raport roczny za 2006r.
Pobierz
Raporty okresowe za rok 2005


Skonsolidowany raport roczny za 2005r.
Pobierz
Jednostkowy raport roczny za 2005r.
Pobierz
Raporty okresowe za rok 2004


Skonsolidowany raport roczny za 2004r.
Pobierz
Jednostkowy raport roczny za 2004r.
Pobierz
Raporty okresowe za rok 2003


Skonsolidowany raport roczny za 2003r.
Pobierz
Jednostkowy raport roczny za 2003
Pobierz
Prospekty emisyjne
Prospekt emisyjny akcji serii E
Pobierz
Prospekt emisyjny 2004
Pobierz
Prospekt emisyjny 2000
Pobierz
Formularz zapisu na Akcje serii E
Pobierz

Więcej  
Akcjonariat
Leszek Sobik wraz z „Sobik” Zakład Produkcyjny 14 121 619 35,30%
Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX 7 002 828 17,51%
Nationale – Nederlanden OFE wraz z DFE 4 704 861 11,76%
Krzysztof Moska 3 878 180 9,70%
Lentex S.A. (akcje własne) 4 817 267 12,04%
Pozostali 5 475 245 13,69%
Razem 40 000 000 100,00%
Stan na 27.06.2024

Skład akcjonariatu ustalony na podstawie otrzymanych od akcjonariuszy zawiadomień przekazanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 623), a także w związku z rejestracją w dniu 03.02.2023 roku przez właściwy sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 16.400.000,00 zł. Rzeczywisty stan może odbiegać od prezentowanego, jeżeli nie zaszły zdarzenia nakładające obowiązek na akcjonariusza ujawnienia nowego stanu posiadania lub mimo zajścia takich zdarzeń akcjonariusz nie przekazał stosownego raportu.

Wewnętrzne akty normatywne
Regulamin Zarządu
Pobierz
Statut Spółki
Pobierz
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
Pobierz
Regulamin Rady Nadzorczej Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
Pobierz

Więcej  
Zasady ładu korporacyjnego
Okresy zamknięte w 2024 roku
Pobierz
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
Pobierz
Informacja Lentex na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego 2021
Pobierz
Okresy zamknięte w 2022 roku
Pobierz
Polityka wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
Pobierz
Kalendarz zdarzeń korporacyjnych w 2022 roku
Pobierz
Sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019-2020
Pobierz
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok obrotowy 2021
Pobierz
Kalendarz zdarzeń korporacyjnych w 2023 roku
Pobierz
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok obrotowy 2022
Pobierz

Więcej  
Walne zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24.05.2024
Czytaj więcej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 31.01.2024
Czytaj więcej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 25.10.2023
Czytaj więcej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 31.05.2023
Czytaj więcej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 30.11.2022
Czytaj więcej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24.05.2022
Czytaj więcej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 01.02.2022
Czytaj więcej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 27.05.2021
Czytaj więcej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 02.07.2020
Czytaj więcej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 04.06.2020r.
Czytaj więcej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24.02.2020
Czytaj więcej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 21.05.2019
Czytaj więcej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 16.10.2018r.
Czytaj więcej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 23.05.2018
Czytaj więcej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25.05.2017
Pobierz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 22.11.2016
Pobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 07.06.2016
Pobierz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.11.2015
Pobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26.05.2015
Pobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 17.04.2014
Pobierz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 11.02.2014
Pobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24.06.2013
Pobierz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 23.11.2012
Pobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14.06.2012
Pobierz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 05.12.2011
Pobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25.05.2011
Pobierz

Więcej  
Informacje finansowe
Dywidendy za lata 2012 – 2017
Pobierz
Wybrane dane finansowe za lata 2016-2020
Pobierz
Ogłoszenia
Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych Lentex S.A. 19.03.2024
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Czytaj więcej
Oświadczenie Zarządu Gamrat S.A.
Czytaj więcej
Ogłoszenie w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Czytaj więcej
Powiadomienia MAR
Czytaj więcej
Ogłoszenie Zarządu
Czytaj więcej
Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych Lentex S.A.
Czytaj więcej
Ogłoszenie uchwały ZZW z 24.05.2022 w sprawie umorzenia akcji własnych
Czytaj więcej

Więcej  
Grupa Kapitałowa Lentex