Ogłoszenie uchwały ZZW z 24.05.2022 w sprawie umorzenia akcji własnych

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 36 ust. 36.1. Statutu Spółki, niniejszym ogłasza Uchwałę Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.

 

Plik do pobrania:

Ogłoszenie uchwały ZZW z 24.05.2022 w sprawie umorzenia akcji własnych