Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych Lentex S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 4.01.2022 r., Zarząd Lentex S.A. ogłasza ofertę skupu akcji własnych Spółki. Zgodnie z ofertą Spółka zamierza nabyć 3 000 000 sztuk akcji własnych, po cenie 12,50 zł (dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję własną Spółki. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży ustalono na dzień 10 stycznia 2022 roku, natomiast termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży na dzień 14 stycznia 2022 roku. Przewidywana data przeniesienia własności nabytych akcji Spółki oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki to 19 stycznia 2022 roku. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.

Pełna treść Oferty do pobrania:

Oferta skupu akcji własnych Lentex_04.01.2022