Ogłoszenie w sprawie wyboru firmy audytorskiej

Rada Nadzorcza „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) niniejszym publikuje ogłoszenie w sprawie wyboru firmy audytorskiej na lata 2019-2020.

Ogłoszenie