Ogłoszenie Zarządu

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 36 ust. 36.1. Statutu Spółki, niniejszym ogłasza Uchwałę Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.
Ogłoszenie uchwały NWZ Lentex S.A. z dnia 02.07.2020r. w sprawie umorzenia akcji własnych