Raport nr 115/2006

Zarząd Zakładów Lentex S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 2006-12-19. wpłynęła do Lentex S.A. kolejna, niewiążąca oferta od firmy Wallis Zrt. na zakup zakładu wykładzin. Otrzymana oferta zakupu jest o ponad 18% wyższa od złożonej pierwotnie, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 2006-1009. (RB nr 78/2006).

Zarząd zgodnie z upoważnieniem Rady Nadzorczej będzie w dalszym ciągu prowadził negocjacje z Wallis Zrt.
O wynikach rozmów i prowadzonych negocjacji Spółka będzie informowała w stosownych komunikatach