Raport nr 117/2006

Zarząd Zakładów 'Lentex’ Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu informuje, że w dniu 27 grudnia 2006 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Zakłady 'Lentex’ S.A., w drodze wezwania, do 33% akcji Spółki 'NOVITA’ S.A.

Zakup akcji 'NOVITY’ S.A. ma na celu wzmocnienie pozycji Zakładów 'Lentex’ S.A. w stosunkach gospodarczych i handlowych pomiędzy spółkami. Zaangażowanie kapitałowe pozwoli w szczególności na uzyskanie lepszych warunków zakupu wyrobów 'NOVITA’ S.A. i w przyszłości rozszerzenie współpracy w nowych obszarach produkcyjnych.

Andrzej Majchrzak – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny
Sławomir Badora – Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy