Raport nr 123/2007

Zarząd „Lentex” S.A. informuje, iż na posiedzeniu w dniu 2007-12-27. podjął uchwałę o dalszym rozwoju i umacnianiu segmentu włóknin w Lentex S.A.

Na najbliższe lata planowany jest zakup kolejnej, nowej linii produkcyjnej, w technologii dotychczas nie stosowanej w Lentex S.A.

Zarząd na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawi koncepcję i kierunki działań dotyczącej inwestycji, celem zaopiniowania i zatwierdzenia.

Nowy agregat przy pracy w ruchu ciągłym powinien zapewnić Spółce dodatkowy przychód roczny w wysokości nie mniej niż 60 mln zł netto.

Planuje się, że finansowanie inwestycji nie będzie pochodziło z dodatkowej emisji akcji.