Raport nr 124/2007

Zarząd 'Lentex’ S.A. w Lublińcu informuje, iż wykonując Uchwałę nr 8 NWZA z dnia 11-12-2007 r. Spółka podczas sesji giełdowej w dniu 28 grudnia 2007 r. dokonała nabycia 720 szt. akcji własnych w celu umorzenia. Średnia jednostkowa cena zakupu wynosiła 31,64 zł za szt.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 2,05 zł za szt., a łączna wartość nominalna skupionych w dniu dzisiejszym akcji wynosi 1.476 zł.

Nabyty pakiet stanowi 0,0066 % kapitału zakładowego i daje 720 głosów (0,0066 %) na WZA.

Po powyższej transakcji 'Lentex’ S.A. posiada łącznie 102.623 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,942 % kapitału zakładowego i dających 102.623 głosów (0,942%) na WZA, a średnia cena zakupionych akcji wynosi 30,11 zł.