Raport nr 135/2008

Zarząd Zakładów 'Lentex’ Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 108/2007, z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych w celu umorzenia, raportu bieżącego nr 105 z dnia 2008-10-29. informującego o zawarciu z Beskidzkim Domem Maklerskim S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, umowy pośrednictwa w skupie akcji własnych w celu umorzenia oraz raportów informujących o bieżącym nabywaniu akcji Zakładów 'Lentex’ S.A. przez Beskidzki Dom Maklerski S.A., informuje, że w wykonaniu ww. umowy Spółka, w dniu 05 grudnia 2008r. zawarła z Beskidzkim Domem Maklerskim S.A. umowę, na mocy której Beskidzki Dom Maklerski S.A. przeniósł na Zakłady 'Lentex’ S.A. własność 13.503 sztuk akcji Zakładów 'Lentex’ S.A. o wartości nominalnej 2,05 zł. każda, skupionych w okresie od 25-11-2008 r. do 28-11-2008 r.

Akcje nabyte od Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A., w dniu 05 grudnia 2008r., stanowią 0,124 % kapitału zakładowego i dają 13.503 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena zakupionych 13.503 sztuk akcji Zakładów 'Lentex’ S.A. wyniosła 11,109 zł za jedną akcję.

Akcje zostały nabyte w oparciu o Uchwałę Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie nabycia do 1.050.000 szt. akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, podjętej na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) Ksh i Art. 9.7 lit. c) Statutu Spółki.

Celem nabycia akcji jest ich umorzenie.

Łączna ilość nabytych akcji własnych w celu umorzenia przed dniem 05 grudnia 2008r. wynosiła 728.369 sztuk, o wartości nominalnej 2,05 zł. każda. Powyższa ilość zakupionych akcji własnych stanowiła 6,69 % kapitału zakładowego i dawała 728.369 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Obecnie Spółka posiada 741.872 sztuk akcji własnych, o wartości nominalnej, 2,05 zł. każda, co stanowi 6,81 % kapitału zakładowego i daje 741.872 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia łączna cena zakupionych akcji własnych będąca w posiadaniu Lentex S.A. wynosi 24,091 zł za szt.

O zawarciu przez Spółkę z Beskidzkim Domem Maklerskim S.A. ostatniej umowy przeniesienia na Spółkę własności jej akcji własnych, nabytych dla niej przez Beskidzki Dom Maklerski S.A., Zarząd poinformuje w odrębnym komunikacie.