Raport nr 136/2008

Zarząd Zakładów 'Lentex’ S.A. w Lublińcu publikuje listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 2008-12-04

Ilość akcji % głosów
1 Moska Krzysztof, Dąbrowa Górnicza 1 850 000 40,34
2 Pioneer PKO Investment Management S.A., pośrednio przez:
Pioneer Akcji Polskich FIO W-wa
Pioneer Zrównoważony FIO W-wa
Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO W-wa
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO W-wa
Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO W-wa
571 000 12,45
3 PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, pośrednio przez:
PKO/Credit Suisse Akcji FIO W-wa
PKO/Credit Suisse Akcji Plus W-wa
PKO/Credit Suisse Stabilnego Wzrostu FIO W-wa
PKO/Credit Suisse Stabilnego Wzrostu Plus W-wa
716 138 15,62
4 ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., poprzez:
ING FIO Średnich i Małych Spółek W-wa
ING SFIO Akcji 2 W-wa
ING FIO Akcji
ING Parasol SFIO ING Subfundusz Akcji Plus W-wa
850 000 18,54