Raport nr 44/2009

Zarząd Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, informuje iż podpisał porozumienie handlowe, dotyczące przyszłej współpracy z firmą OOO EPICENTR K z Kijowa.

Wynikiem tego porozumienia będzie podpisanie wiążącego kontraktu w okresie od 01-11-2009 r. do 31-10-2010 r., w ramach którego firma Epicentr K będzie wyłącznym partnerem Lentexu w zakresie sprzedaży wykładziny podłogowej na rynek ukraiński. Powyższa umowa regulować będzie szczegółowe zasady współpracy.

Przedmiotem tej umowy będzie sprzedaż, nie mniej niż 3,5 mln m2 wykładziny podłogowej w okresie jej obowiązywania.

Należności emitenta zostaną zabezpieczone do minimum 2 mln EUR.

Minimalna wartość kontraktu stanowić będzie 7,5 mln EUR, natomiast maksymalna wartość opiewać będzie na kwotę 13 mln EUR.

Planowana ilość stanowić będzie 46% łącznej sprzedaży wykładzin podłogowych w roku 2008.