Raport nr 45/2009

Zarząd Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, przekazuje do publicznej wiadomości informację o osiągniętych wynikach jednostkowych „Lentex” S.A. za październik 2009 r.

Wyniki kształtują się następująco:

Za październik 2009 r.
w tys. zł
Za 10 m-cy 2009 r.
w tys. zł
Za październik 2008r.
w tys. zł
Za 10 m-cy 2008 r.
W tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży 15 067 144 406 13 593 134 242
Zysk brutto ze sprzedaży 3 183 24 749 2 570 22 228
Zysk operacyjny 1 305 6 179 781 8 221
EBITDA 2 160 14 804 1 767 17 212
Zysk brutto 967 7 540 877 6 666
Zysk netto 764 6 086 709 5 411