Raport nr 46/2009

Zarząd Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, przekazuje do publicznej wiadomości informację o osiągniętych wynikach jednostkowych „Lentex” S.A. za listopad 2009 r.

Wyniki kształtują się następująco:

Za listopad 2009 r.
w tys. zł
Za 11 m-cy 2009 r.
w tys. zł
Za listopad 2008r.
w tys. zł
Za 11 m-cy 2008 r.
W tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży 13 897 158 303 10 420 144 662
Zysk brutto ze sprzedaży 2 688 27 437 1 966 24 194
Zysk operacyjny 1 056 7 235 -260 8 015
EBITDA 1 912 16 716 768 17 980
Zysk brutto 699 8 239 87 6 753
Zysk netto 526 6 612 96 5 507