Raport nr 59/2010

Zarząd 'Lentex’ S.A. w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA w dniu 15-12-2010 r.

Lp. Imię i nazwisko/Nazwa Ilość akcji/głosów % udziału % kapitału
1. Leszek Sobik wraz zSobik Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Komandytowa 2 299 413 49,17% 21,11%
2. Krzysztof Moska 1 821 979 38,96% 16,73%
3. Pioneer Pekao Investments Management S.A. 544 606 11,65% 5,00%