Raport nr 60/2010

Zarząd Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, przekazuje do publicznej wiadomości informację o osiągniętych łącznych wynikach „Lentex” S.A. za listopad 2010 r.

Wyniki przedstawia poniższa tabela

Za listopad 2010 r.
w tys. zł
Za 11 m-cy 2010 r.
w tys. zł
Za listopad 2009r.
w tys. zł
Za 11 m-cy 2009 r.
w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży 15 488 158 308 13 897 158 303
Zysk brutto ze sprzedaży 1 679 24 450 2 688 27 437
Zysk operacyjny -79 4 885 1 056 7 235
EBITDA 767 14 086 1 912 16 716
Zysk brutto -68 6 051 699 8 239
Zysk netto -69 4 995 526 6 612