Raport nr 171/2011

Zarząd Zakładów 'Lentex’ S.A. z siedzibą w Lublińcu informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od spółki zależnej Zakłady Tworzyw Sztucznych 'Gamrat’ S.A. z siedzibą w Jaśle o dokonaniu w dniu 30 grudnia 2011 r. całkowitej spłaty kredytu złotowego obrotowego w formie linii odnawialnej w wysokości 13 milionów zł zgodnie z terminem zawartym w umowie nr 8902007001000483/01 z dnia 2007-04-25. r. wraz z późniejszymi zmianami, W związku ze spłatą powyższego kredytu zostaną zwolnione zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na zbiorze aktywów – rzeczach ruchomych (środkach trwałych) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.