Raport nr 172/2011

Zarząd 'Lentex’ S.A. w Lublińcu informuje, iż celem wykonania Uchwały nr 6 NWZA z dnia 04-12-2008 r. zmienionej Uchwałą nr 4 NWZA z 5 grudnia 2011 Spółka podczas sesji giełdowej w dniu 30 grudnia 2011 r. dokonała nabycia 15 800 szt. akcji własnych. Średnia jednostkowa cena zakupu wynosiła 4,24 zł za szt. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,41 zł za 1 sztukę. Nabyty pakiet stanowi 0,027 % kapitału zakładowego i daje 15 800 głosów (0,027%) na WZA. Po powyższej transakcji 'Lentex’ S.A. posiada łącznie 490 745 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,826 % kapitału zakładowego i dających 490 745 głosów (0,826%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.