Raport nr 14/2002

Zarząd „Lentex” S.A. w Lublińcu podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 2002-11-22. r.

1/ I NFI S.A. – 1.780.660 28,70 % kapitału
2/ NFI „FORTUNA” S.A. – 627.603 10,11 % kapitału
3/ OFE PZU „Złota Jesień” – 564.077 9,09 % kapitału
4/ Towarzystwo Fin.”SILESIA” Sp. z o.o- 1.125.000 18,13 % kapitału

Podstawa prawna:
Art. 148 pkt. 3 PPO

Podpisy:
mgr inż. Jerzy Kusina
Członek Zarządu – Dyr. d/s ekonom. finans