Raport bieżący 31/2023 K

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje o dokonaniu korekty w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 19 września 2023 r. raporcie bieżącym nr 31/2023 (dalej „Raport”), dotyczącym otrzymanego od akcjonariuszy Spółki, tj. Pana Leszka Sobika oraz „Sobik” Zakład Produkcyjny Spółka Jawna („Akcjonariusze”), żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) i umieszczenia w jego porządku obrad w szczególności sprawy zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Korekta Raportu dotyczy przekazania prawidłowego załącznika do Raportu, tj. zawierającego projekty wszystkich uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy.

W pozostałej części Raport nie uległ zmianie.

W związku z powyższym, Spółka przekazuje załącznik do Raportu w wersji skorygowane.

jŻądanie Akcjonariusza