Raport bieżący nr 21/2019

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała dzisiaj od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 623 z późn. zm., dalej „Ustawa”), którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 Ustawy.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie NN PTE 17.06.2019