Raport bieżący nr 22/2020

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, że na mocy Uchwał Nr 16 do 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 czerwca 2020 roku, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, do składu Rady Nadzorczej Spółki na III wspólną kadencję powołani zostali:

 

  1. Pan Adrian Moska

 

Wykształcenie i kwalifikacje:

2009-2011 – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalizacja: Strategiczne Zarządzanie Przedsiębiorstwem.

 

Doświadczenie zawodowe:

01.2016 – nadal                prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ANM Consulting Adrian Moska

05.2015 – nadal                wspólnik Egoo Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

01.2004 – nadal                członek Rady Dyrektorów w spółce Devorex w Bułgarii

03.2012 – 10.2012           zatrudnienie w spółce Opakomet S.A. z siedzibą w Krakowie

 

Doświadczenie w pełnieniu funkcji w Radach Nadzorczych, w szczególności następujących spółek: Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu, Baltic Wood S.A. z siedzibą w Jaśle, Novita S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku, Prymus S.A. z siedzibą w Tychach, Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle.

 

Znajomość języków obcych:

Język angielski – poziom średniozaawansowany, język niemiecki – poziom podstawowy.

 

Według złożonego oświadczenia Pan Adrian Moska nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adrian Moska nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

  1. Pan Janusz Malarz

 

Wykształcenie i kwalifikacje:

1991 – 1995 Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo

1997 – 2001 Aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach

 

Doświadczenie zawodowe:

1991 – 1992 Wojewódzki Urząd Pracy w Bielsku-Białej, Inspektor

1992 – 1998 Wojewódzki Urząd Pracy w Bielsku-Białej, Wicedyrektor ds. Ekonomicznych

1998 – 2000 Grupa Dystrybucyjna MOKATE S.A., Członek Rady Nadzorczej

2000 – 2001 Grupa Dystrybucyjna MOKATE S.A., Prezes Zarządu

2001 – 2009 MOKATE Spółka Akcyjna, Dyrektor Działu Prawnego

2016  – nadal Gamrat S.A., Członek Rady Nadzorczej

2009 – nadal MOKATE Spółka Akcyjna, Członek Rady Nadzorczej

2009 – nadal MOKATE Spółka z o.o., Dyrektor Działu Prawnego

2001 – nadal Kancelaria Radcy Prawnego – Janusz Malarz

Doradztwo dla przedsiębiorców szczególnie w zakresie, prawa gospodarczego, podatkowego, kodeksu spółek handlowych, przekształceń, kontraktów handlowych, nieuczciwej konkurencji, prawa własności intelektualnej.

2008 – nadal Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

Według złożonego oświadczenia Pan Janusz Malarz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Janusz Malarz nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

  1. Pan Krzysztof Wydmański

 

Wykształcenie i kwalifikacje:

1996 – Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Przedsiębiorstwem

 

Doświadczenie zawodowe:

04.2018-nadal                   Członek Zarządu Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA

05.2014-nadal                   FHU Sobik Leszek Sobik (Grupa Unia Handlowa) Dyrektor Zarządzający

02.2008-04.2014              MPT Łakoć (Grupa MPT Sp. z o.o.) Dyrektor Generalny

2006-2008                          MPT Łakoć – Dyrektor Handlowy

10.2004-04.2005              Reporter sp. z o.o.; Krajowy Kierownik Sprzedaży-Ukraina

04.2003-01.2004              Brauunion Polska sp. z o.o.; Sales Manager , Depo Manager

03.1999- 03.2003             Kompania Piwowarska S.A., Tyskie Browary Książęce Tychy;                                                    District Manager -Górny Śląsk

11.1997-03.1999              Area Sales Manager

04.1996-10.1997              Colgate Palmolive Poland Sp. z o.o. ; Przedstawiciel Handlowy

01.1995-04.1996              Huta Katowice S.A. ;  Referent ds. Gospodarki funduszem płac

01.1994-01.1995              Kongres s.c.( dealer Pepsico), Sosnowiec ; Przedstawiciel handlowy

 

Znajomość języków obcych:

Język rosyjski – bardzo dobra, język angielski – dobra.

 

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Wydmański nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Krzysztof Wydmański nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

  1. Pan Piotr Woźniak

 

Wykształcenie i kwalifikacje:

1998-2004 – Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Nawigacja

2001-2007 – Uniwersytet Gdański, dyplom magistra na Wydziale Bankowości i Finansów

Certified Diploma in Accounting & Finance (ACCA)

Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (New Connect) zorganizowanym przez GPW w Warszawie S.A.

I Etap programu CFA

Licencja Brokerska Transakcji Natychmiastowych na WGT w Warszawie

 

Doświadczenie zawodowe :

2007-obecnie, prowadzenie działalności gospodarczej Piotr Woźniak Management

08.2019-obecie – Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni, Dyrektor Finansowy (CFO)

07.2017-obecnie – Zenit Management sp. z o.o., Prezes Zarządu

04.2019-obecnie – Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, Członek Zarządu

09.2014-03.2019 – Colian Holding S.A., Doradca Zarządu ds. Strategii i Relacji Inwestorskich

04.2016-05.2017 – Unicorn Nest sp. z o.o., Prezes Zarządu, CEO

09.2013-06.2014 – Baltic Ceramics Investments S.A., Prezes Zarządu, CEO

04.2012-09.2013 – Baltic Ceramics S.A., Prezes Zarządu, CEO

05.2011-11.2012 – IndygoTech Minerals S.A., Wiceprezes Zarządu, CFO

09.2007-04.2011 – CC Group sp. z o.o., IR Manager

03.2002-12.2004 – Magnum Group Investment Holdings Ltd., Kontroler Finansowo-Inwestycyjny

07.2000-02.2002 – Bank Pekao S.A., Kieronik Zespołu Monitorowania Spółek Grupy Pekao w Departamencie Planowania i Kontrolingu

02.1994-06.2000 – Analityk papierów wartościowych: DM Banku Gdańskiego S.A., DM millennium S.A., PPTFI Pionner, Wood&Co, CDM Pekea S.A.

 

Nadzór w spółkach publicznych od 2016 roku:

12.2017-obecnie – Polnord S.A., Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący, Członek Komitetu Audytu, obecnie Przewodniczący Komitetu Audytu

07.2015-10.2019 – Qumak S.A., Niezależny Członek Rady Nadzorczej, także Przewodniczący, Członek Komitetu Audytu, także Przewodniczący

04.2016-02.2019 – Krynicki Recykling S.A., niezależny Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

08.2017-01.2019 – Artifex Mundi S.A., Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

01.2017-12.2018 – Libet S.A., Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, także Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji

04.2016-09.2016, Kredyt Inkaso S.A., niezależny Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

 

Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Woźniak nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Woźniak nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

  1. Pan Tomasz Gackowski

 

Wykształcenie i kwalifikacje:

1987-1993 – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, studnia dzienne jednolite magisterskie

1993-1995 – aplikacja sędziowska przy Sądzie Okręgowym w Katowicach

1996 – aplikacja uzupełniająca radcowska, OIZR w Katowicach

25.04.1997r. – wpis na listę radców prawnych, OIRP Katowice, KT 1975

03.1996-02.1997 – asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Tychach

 

Doświadczenie zawodowe:

12.1998 – obecnie, wykonywanie zawodu w formie indywidualnej Kancelarii Prawniczej Radcy Prawnego Tomasz Gackowski. Doświadczenie w szczególności w obszarach: prawa cywilnego i gospodarczego, prawa telekomunikacyjnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prawa gospodarczego, prawa lokalowego. Doświadczenie w obsłudze posiedzeń Rad Nadzorczych, przewodniczenie w posiedzeniach zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego, zasiadanie w radach wierzycieli spółek w postępowaniu likwidacyjnym lub restrukturyzacyjnym.

03.1997–02.2013 – Polkomtel S.A., zatrudniony na stanowisku radca prawny

03.1997-05.1998 – Pus Dyskont Sp. z o.o.,  zatrudniony na stanowisku radca prawny

 

Według złożonego oświadczenia Pan Tomasz Gackowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tomasz Gackowski nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Zarząd jednocześnie informuje, że z dniem odbycia Zwyczajnego Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 04 czerwca 2020 roku wygasł mandat dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Borisa Synytsya.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).