Raport bieżący nr 28/2019

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 28/2019 z dnia 11 października 2019 roku. W treści korygowanego raportu dotyczącego powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Woźniaka w wyniku błędu w informacjach dotyczących doświadczenia zawodowego:

  • Nie uwzględniono prowadzonej od września 2007 roku działalności gospodarczej pod firmą Piotr Woźniak Management;
  • Błędnie wskazano okres pełnienia funkcji Dyrektora Finansowego w Forever Entertainment S.A., gdyż funkcję tę Pan Piotr Woźniak sprawuje od sierpnia 2019 roku do chwili obecnej;
  • W przypadku pełnienia funkcji nadzorczych w Qumak S.A. nie uwzględniono faktu, iż chodziło o spółkę Qumak S.A w upadłości.

Pozostałe informacje dotyczące doświadczenia zawodowego zostały podane prawidłowo. Poniżej przedstawiamy pełne informacje dotyczące doświadczenia zawodowego nowego Członka Rady Nadzorczej, uwzględniające dokonaną korektę.

Piotr Woźniak – doświadczenie zawodowe

09.2007-obecnie – Piotr Woźniak Management, działalność gospodarcza

07.2017-obecnie – Zenit Management sp. z o.o., Prezes Zarządu

04.2019-obecnie – Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, Członek Zarządu

08.2019-obecnie – Forever Entertainment S.A., Dyrektor Finansowy/CFO

09.2014-03.2019 – Colian Holding S.A., Doradca Zarządu ds. Strategii i Relacji Inwestorskich

04.2016-05.2017 – Unicorn Nest sp. z o.o., Prezes Zarządu, CEO

09.2013-06.2014 – Baltic Ceramics Investments S.A., Prezes Zarządu, CEO

04.2012-09.2013 – Baltic Ceramics S.A., Prezes Zarządu, CEO

05.2011-11.2012 – IndygoTech Minerals S.A., Wiceprezes Zarządu, CFO

09.2007-04.2011 – CC Group sp. z o.o., IR Manager

03.2002-12.2004 – Magnum Group Investment Holdings Ltd., Kontroler Finansowo-Inwestycyjny

07.2000-02.2002 – Bank Pekao S.A., Kieronik Zespołu Monitorowania Spółek Grupy Pekao w Departamencie Planowania i Kontrolingu

02.1994-06.2000 – Analityk papierów wartościowych: DM Banku Gdańskiego S.A., DM millennium S.A., PPTFI Pionner, Wood&Co, CDM Pekea S.A.

 

Nadzór w spółkach publicznych od 2016 roku:

12.2017-obecnie – Polnord S.A., Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący, Członek Komitetu Audytu, obecnie Przewodniczący Komitetu Audytu

07.2015-10.2019 – Qumak S.A. w upadłości, Niezależny Członek Rady Nadzorczej, także Przewodniczący, Członek Komitetu Audytu, także Przewodniczący

04.2016-02.2019 – Krynicki Recykling S.A., niezależny Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

08.2017-01.2019 – Artifex Mundi S.A., Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

01.2017-12.2018 – Libet S.A., Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, także Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji

04.2016-09.2016, Kredyt Inkaso S.A., niezależny Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 15 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).