Raport bieżący nr 32/2022

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), nawiązaniu do  raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w przedmiocie zawarcia przez Spółkę przedwstępnej umowy sprzedaży wszystkich udziałów zależnej od Spółki – spółki Lentex Wykładziny Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu informuje, iż w dniu 6 września 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki, w ślad za złożonym przez Zarząd wnioskiem oraz na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 6) Statutu Spółki, podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na zbycie przez Spółkę wszystkich posiadanych przez nią udziałów w spółce Lentex Wykładziny Sp. z o.o. (45951 udziałów) za łączną kwotę 20.000.000 Euro na rzecz Unilin BV, spółka prawa belgijskiego z siedzibą w Wielsbeke, Belgia, adres Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, zarejestrowaną w belgijskim rejestrze spółek pod numerem 0405.414.072

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).