Raport nr 102/2007

Zarząd Zakładów 'Lentex’ S.A. w Lublińcu podaje do wiadomości treść projektów uchwał, mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 11 grudnia 2007 r.

Załącznik PDF