Raport nr 13/2004

Zarząd „Lentex” S.A. w Lublińcu informuje, iż uległ zmianie sklad Rady Nadzorczej Lentex S.A.

  1. Zgodnie z Uchwałą nr 22 WZA z dnia 08-04-2004 r. ze składu Rady Nadzorczej odwołano P. Jerzego Maślankiewicza, pełniącego funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przedstawiciela I NFI S.A, odwołanie nastąpiło na skutek pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Lentex S.A.
  2. Zgodnie z Uchwałą nr 23 WZA z dnia 08-04-2004 r. ze składu Rady Nadzorczej odwołano P. Łukasza Tatarkiewicza, pełniącego funkcje Członka Rady Nadzorczej, przedstawiciela I NFI S.A, odwołanie nastąpiło na skutek pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Lentex S.A.
  3. Zgodnie z Uchwałą nr 24 WZA z dnia 08-04-2004 r. ze składu Rady Nadzorczej odwołano P. Piotra Zajączkowskiego, pełniącego funkcje Członka Rady Nadzorczej, przedstawiciela I NFI odwołanie nastąpiło na skutek pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Lentex S.A.
  4. Zgodnie z Uchwałą nr 25 WZA z dnia 08-04-2004 r. ze składu Rady Nadzorczej odwołano P. Piotra Osieckiego, pełniącego funkcje Członka Rady Nadzorczej, przedstawiciela PZU NFI Management Sp. z o.o. odwołanie nastąpiło na skutek pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Lentex S.A.

Jednocześnie Uchwałą nr 27 WZA z dnia 08-04-2004 r. powołano w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Piotra Gawryś, lat 39

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Prawa I Administracji oraz New York Institute of Finance International Corporate Finance Portfolio Management.

Przebieg pracy zawodowej: W latach 01/12/92-30/04/93 był pracownikiem Warta S.A. na stanowisku Referent ,Bank Przemysłowo Handlowy S.A.Urzędnik kredytowy. W okresie od 01/05.93-29/03/94 pracował w Pekao SA, Departament Rachunkowości jako Prawnik. 01.04.94- 1996-03-28. w Polskim Banku Rozwoju / Biuro Maklerskie jako Kierownik Sekcji Operacji Giełdowych.Od 01.04.96- 2002-02-28. był pracownikiem Raiffeisen Capital & Investment Dom Maklerski jako:
1.Prezes Zarządu/Dyrektor Zarządzający
2.Dyrektor Działu Sprzedaży/ Dyrektor Rynku Wtórnego

Ukończone kursy i szkolenia:

Licencja Maklera Papierów Wartościowych nr 455, podatki w rachunkowości, rachunkowość bankowa , kurs na doradców inwestycyjnych

Pan Piotr Gawryś nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Gawryś nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

2. Michała Wuczyńskiego, lat 32 .

Absolwenta Akademii Ekonomicznej w Warszawie, wydział Finanse i Bankowość oraz Erasmus University, Rotterdam; International Finance Programme. Przebieg pracy zawodowej: Od roku 1996-1997 Price Waterhouse Corporate Finanse Warszawa – analityk. Od 1997 – do nadal ABN Ambro Corporate Finanse Warszawa – asystent.

Pan Michał Wuczyński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Michał Wuczyński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

3. Marka Sojkę.

Wykształcenie: 1992 r.Dyplom szkoły średniej (GED) stanu Floryda. 1993-1998 r.Studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 2000 – 2003 Studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, otwarty przewód doktorancki o tytule Alokacja aktywów w funduszach emerytalnych na przykładzie polskich OFE.

Przebieg pracy zawodowej:

1997 r. Merrill Lynch, private client group, Fort Lauderdale, Florida jako Praktykant, sales assitant. 1999 r. Dom Maklerski BIG BG S.A. – Analityk sektora telekomunikacji i informatyki. 1999- dziś PTE PZU S.A. – od stycznia 2004 – Strateg Funduszu / Zarządzający Portfelem Akcji – od stycznia 2001 – Główny Strateg Funduszu – od marca 2000 – Zarządzający Portfelem Akcji – od lipca 1999 – Analityk Akcji.

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności: członek AIMR, z tytułem CFA od września 2002 Wpisany na liste Doradców Inwestycyjnych od listopada 1998 Wpisany na listę Maklerów Papierów Wartościowych od września 1995 biegła znajomość języka angielskiego podstawowa znajomość języka niemieckiego

Pan Marek Sojka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Marek Sojka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

4. Jerzego Kiełbasińskiego, lat 44.

Wykształcenie: wyższe, magister prawa; radca prawny od 1992 r.

Przebieg pracy zawodowej:

Lipiec 1985 – wrzesień 1984 Prokuratura Rejonowa w Kędzierzynie – Koźlu: -aplikant.

Kwiecień 1992- wrzesień 1985 Zakłady Azotowe Kędzierzyn w Kędzierzynie – Koźlu: Specjalista ds. prawnych w Dyrekcji Rozwoju, Kierownik Działu Zaopatrzenia Surowcowego, Specjalista ds. surowców chemicznych Samodzielny referent ds. reklamacji

Maj 1994 – maj 1993 Bank Śląski S.A. w Katowicach P.O. Dyrektor Biura Kredytów Zwiększonego Ryzyka, Specjalista z obowiązkiem nadzoru nad Biurem j.w., Specjalista w Biurze j.w;

Lipiec 1994 – czerwiec 1993 Bank Przemysłowo – Handlowy S.A. w Krakowie: od listopada 1993 Zastępca Dyrektora Departamentu Rewizji, od czerwca 1993 Doradca Prezesa;

Marzec 1997 – sierpień 1994 Bank Śląski S.A. w Katowicach: od czerwca 1995 Członek Zarządu, od kwietnia 1995 Dyrektor Banku – Pion Finansowy, od września 1994 Dyrektor Departamentu Controllingu, od sierpnia 1994 Doradca Prezesa;

Czerwiec 1997 – kwiecień 1997 KPMG Audyt Sp. z o. o., Warszawa: Starszy doradca w Departamencie Poda

Od lipca 1997 – nadal Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Doradcy Prawni (SK&S): od stycznia 1999: w Katowicach: radca prawny – starszy prawnik, Kierownik Biura SK&S w Katowicach (od września 2002 wspólnik – komandytariusz w SK&S) od lipca 1997 r.: w Warszawie: radca prawny – starszy prawnik;

czerwiec 1997 – kwiecień 1997 KPMG Audyt Sp. z o. o., Warszawa: Starszy doradca w Departamencie Podatkowym;

Pan Jerzy Kiełbasiński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jerzy Kiełbasiński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.