Raport nr 14/2004

Na podstawie otrzymanej w dniu 14 maja 2004 r. informacji, Zarząd „Lentex” S.A. w Lublińcu przekazuje do publicznej wiadomości, że ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działąjąc w imieniu ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus, ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2, ING Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Akcji oraz ING Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Stabilnego Wzrostu w wyniku nabycia w dniu 14 maja 2004 r. akcji spółki „Lentex” S.A. przez: ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus, ING Specjalistycznego Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2, ING Fundusz Inwestycyjny Mieszany Akcji oraz ING Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu, fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. łącznie posiadają akcje dające ponad 5 % ogólnej liczby głosów na WZA „Lentex” S.A.
W dniu przekroczenia progu 5 % ogólnej liczby głosów na WZA fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 330.920 szt. akcji „Lentex” S.A., co stanowi 5,33 % kapitału zakładowego spółki. Akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dają łącznie 330.920 głosów na walnym zgromadzeniu „Lentex” S.A. , co stanowi 5,33 % ogólnej liczby głosów na WZA.