Raport nr 15/2004

Zarząd „Lentex” S.A. w Lublińcu informuje, iż na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28-05-2004 r. dokonano wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004 oraz przeglądu za pierwsze półrocze 2004 r.
Wybranym podmiotem jest firma BDO Polska sp. z o.o.,Warszawa, ul. Postępu 12 Oddział w katowicach przy ul. Drzymały 15, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badnia sprawozdania finansowego pod numerem 523. Umowa zostanie zawarta na okres jednego roku. Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu w zakresie badań sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach 1999-2000, 2002-2003 r