Raport nr 229/2012

Zarząd Zakładów „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż celem wykonania Uchwały nr 6 NWZA z dnia 04 grudnia 2008 roku, zmienionej Uchwałą nr 4 NWZA z dnia 05 grudnia 2011 roku oraz uchwałą nr 24 ZWZA z dnia 14 czerwca 2012 roku, Spółka podczas sesji giełdowej w dniu 28 grudnia 2012 roku dokonała nabycia 15 800 szt. akcji własnych. Średnia jednostkowa cena zakupu wynosiła 4,95 zł za szt. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,41 zł za 1 sztukę. Nabyty pakiet stanowi 0,025% kapitału zakładowego i daje 15 800 głosów (0,025%) na WZA. Po powyższej transakcji Spółka posiada łącznie 2 145 475 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,405% kapitału zakładowego i dających 2 145 475 głosów (3,405%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.