Raport nr 27/2003

Zarząd „Lentex” S.A. w Lublińcu informuje, iż uległ zmianie skład Rady Nadzorczej „Lentex” S.A.:

1/ Zgodnie z Uchwałą nr 2 NWZA z dnia 17-10-2003 r. ze składu Rady Nadzorczej odwołano P. Roberta Gaika pełniącego funkcję Członka RN, przedstawiciela Towarzystwa Finansowego „Silesia”.

2/ Jednocześnie Uchwałą nr 3 NWZA z dnia 17-10-2003 r. powołano w skład Rady Nadzorczejz P. Pawła Podsiadło, lat 49. Absolwenta Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Aktualnie Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w Katowicach, konsultant Unii Europejskiej w zakresie Programów Rozwoju Regionalnego i Transferu Technologii.
Pan Paweł Podsiadło nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Podsiadło nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych