Raport nr 29/2003

Zarząd „Lentex” S.A. w Lublińcu informuje, iż w dniu 11 grudnia 2003 r. Uchwałami Rady Nadzorczej, odwołano z Zarządu Spółki:

1/ Pana Janusza Hatalę pełniącego w funkcję Członka Zarządu – Dyrektora ds. Restrukturyzacji. Odwołanie nastąpiło z dniem 11-12-2003 r, na pisemną prośbę Pana Janusza Hatali.
2/ Pana Alfreda Jarzombka pełniącego funkcję Członka Zarządu – Dyrektora ds. Handlu i Marketingu. Odwołanie nastąpiło z dniem 11-12-2003 r