Raport nr 58/2010

Zarząd 'Lentex’ S.A. w Lublińcu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej na NWZA w dniu 15-12-2010 r.

Treść