Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 25.10.2023

Uchwały podjęte NWZ.25.10.2023

Uchwały niepodjęte NWZ 25.10.2023

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ:

Zarząd „Lentex” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec, niniejszym zwołuje na dzień 25 października 2023 roku na godz. 10:00 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54, budynek Zarządu) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „NWZ”)W związku z powyższym poniżej dostępna jest dokumentacja wymagana zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych, w tym ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady NWZ są na stronie internetowej pod adresem: https://www.lentex.pl/relacje-inwestorskie/#raporty-okresowe

 

Ogłoszenie NWZ LENTEX_25_10_2023

Projekt uchwał na NWZ_25_10_2023

Informacja o ogólnej liczbie akcji Lentex – 31.10.2022

Formularz do wykonywania prawa głosu wraz z pełnomocnictwem 25.10.2023