Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 31.01.2024

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ:

Zarząd „Lentex” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec, niniejszym zwołuje na dzień 31 stycznia 2024 roku na godz. 12:00 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54, budynek Zarządu) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „NWZ”)W związku z powyższym poniżej dostępna jest dokumentacja wymagana zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych, w tym ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady NWZ są na stronie internetowej pod adresem: https://www.lentex.pl/relacje-inwestorskie/#raporty-okresowe

NWZ 31.01.2024 uchwały podjęte

NWZ 31.01.2024 uchwały niepodjęte

NWZ 31.01.2024 pkt_7_informacje

Zmieniony porządek obrad NWZ 31.01.2024

Ogłoszenie NWZ_31.01.2024

Zmieniony projekt uchwał NWZ_31_01_2024

Projekty Uchwał NWZ LENTEX S.A 31.01.2024

Informacja o ogólnej liczbie akcji Lentex

Formularz do wykonywania prawa głosu wraz z pełnomocnictwem