Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 02.07.2020

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 02.07.2020r.

Pliki do pobrania:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lentex 02.07.2020

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ:

 

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), niniejszym zwołuje na dzień 02 lipca 2020 roku na godz. 12:00 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ”). W związku z powyższym poniżej dostępna jest dokumentacja wymagana zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych, w tym ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady NWZ.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Lentex S.A. 02.07.2020

Projekty Uchwał na NWZ Lentex S.A. 02.07.2020

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Formularz do wykonywania prawa głosu wraz z pełnomocnictwem