Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 01.02.2022

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 01.02.2022 r.:

 

Pliki do pobrania:

 

 

Poniżej treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ:

 

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), niniejszym zwołuje na dzień 01 lutego 2022 roku na godz. 12:00 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ”). W związku z powyższym poniżej dostępna jest dokumentacja wymagana zgodnie z art. 402[3] Kodeksu spółek handlowych, w tym ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady NWZ.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Lentex S.A. 01.02.2022

Projekty Uchwał na NWZA Lentex S.A.

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Formularz do wykonywania prawa głosu wraz z pełnomocnictwem