Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 16.10.2018r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 października 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lentex 16.10.2018

Treść ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia:

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), niniejszym zwołuje na dzień 16 października 2018 roku na godz. 09:30 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ”). W związku z powyższym poniżej dostępna jest dokumentacja wymagana zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych, w tym ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady NWZ.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Lentex S.A. 16.10.2018

Projekty Uchwał na NWZA Lentex S.A.

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Formularz do wykonywania prawa głosu wraz z pełnomocnictwem