Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24.02.2020

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24.02.2020r.

Pliki do pobrania:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lentex 24.02.2020

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ:

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), niniejszym zwołuje na dzień 24 lutego 2020 roku na godz. 12:00 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ”). W związku z powyższym poniżej dostępna jest dokumentacja wymagana zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych, w tym ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady NWZ.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Lentex S.A. 24.02.2020

Projekty Uchwał na NWZ Lentex S.A. 24.02.2020

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Formularz do wykonywania prawa głosu wraz z pełnomocnictwem

Informacja Zarządu dotycząca nabycia akcji własnych