Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 30.11.2022

Uchwały podjęte przez NWZ 30.11.2022

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ:

Zarząd „Lentex” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec, niniejszym zwołuje na dzień 30 listopada 2022 roku na godz. 12:00 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54, budynek Zarządu) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „NWZ”)W związku z powyższym poniżej dostępna jest dokumentacja wymagana zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych, w tym ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady NWZ są na stronie internetowej pod adresem: https://www.lentex.pl/relacje-inwestorskie/#raporty-okresowe

Pliki do pobrania :

Ogłoszenie NWZ_30.11.2022

Projekty Uchwał na NWZ Lentex S.A_30.11.2022

Informacja o ogólnej liczbie akcji Lentex – 03.11.2022

Formularz do wykonywania prawa głosu wraz z pełnomocnictwem Informacja o ogólnej liczbie akcji Lentex – 03.11.2022